logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

662 Квантитативни модели у настави стручних трговинских предмета Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду, Београд, Каменичка 6, Београд
Особа за контактНевена Мутавџић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178
Аутори1. проф. др Стипе Ловрета, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду 2. проф. др Горан Петковић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду 3. др Зоран Богетић, ванредни професор Економског факултета Универзитета у Београду 4. др Драган Стојковић, доцент на Економском факултету Универзитета у Београду.
Реализатори1. проф. др Стипе Ловрета, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду 2. проф. др Горан Петковић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду 3. др Зоран Богетић, ванредни професор Економског факултета Универзитета у Београду 4. др Драган Стојковић, доцент на Економском факултету Универзитета у Београду. 5. мс Невена Мутавџић, стручни сарадник у Научно-истраживачком центру Економског факултета Универзитета у Београду
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника трговинских предмета и квалитета наставног процеса кроз коришћење квантитативног моделирања као савременог метода рада у настави трговинске групе предмета.
Специфични циљеви• Оспособљавање наставника да креирају и користе квантитативне моделе у настави трговинских предмета. • Унапређење наставничких вештина коришћењем МС Ексела за квантитативно моделирање. • Оспособљавање наставника да презентују резултате квантитативних модела и да примењују различита пословна сценарија. • Интеграција и корелација садржаја међу трговинским предметима
Теме програмаНеопходност употребе квантитативних модела у настави трговинских предмета; Израда модела профитабилности у МС Екселу; Управљање асортиманом у трговини; Управљање ценама у трговини помоћу квантитативних модела; Завршна дискусија о потреби интегралног приступа трговинским предметима и значају квантитативних модела
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2000 динара (ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење када се курс реализује на Економском факултету у Београду)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања