logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

661 Интердисциплинарност и тематска интеграција у настави техничке групе предмета Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаОбразовно креативни центар, Бор, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, Бор
Особа за контактЗоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080
АуториДрагана Ћурчић, наставник математике, ЕТШ Бечеј Златица Геров, наставник стручних предмета машинске струке и информатике, педагошки саветник, ТШ Књажевац Јасмина Момчиловић, педагог, ОШ ”Душан Радовић”, Бор Горан Геров, наставник стручних предмета машинске струке, ТШ Књажевац
РеализаториДрагана Ћурчић, наставник математике, ЕТШ Бечеј Златица Геров, наставник стручних предмета машинске струке и информатике, педагошки саветник, ТШ Књажевац Јасмина Момчиловић, педагог, ОШ ”Душан Радовић”, Бор Горан Геров, наставник стручних предмета машинске струке, ТШ Књажевац
Општи циљевиУнапређење дидактичко методичких знања и развијање професионалних компетенција наставника за тематско планирање, техничке групе предмета са акцентом на индивидуализовани приступ у раду са децом.
Специфични циљевиПодстицање наставника на самопроцену, вредновање и усавршавање својих дидактичко методичких знања, неопходних за предмет који предаје. Развијање компетенција наставника за тематско планирање и интердисциплинарно повезивање целина у оквиру предмета техничких наука. Развијање компетенција наставника за тимски рад. Развијање компетенција наставника за планирање, прилагођавање и примену одговарајућих наставних садржаја и материјала за учење. Развијање компетенција наставника за планирање и примену разноврсних и ефикасних наставних метода, усклађених са постављеним циљевима и исходима, узрасним карактеристикама и индивидуалним могућностима и потребама ученика.
Теме програмаОснове тематског планирања наставе; Значај тематског планирања наставе у области технике и машинства; Интердисциплинарност у области машинства; Наставне методе и алати усмерени на ученика
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајање4 недеље (28 сати, 2 сата непосредног рада са учесницима) 28 бодова
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по учеснику износи 2500 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, закуп сале за завршни сусрет.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања