logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

659 Иновације и стручно усавршавање наставника у реализацији наставе из области органске производње хране и примене глобалга Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаGO2 Traveling doo Niš, Ниш, ТПЦ Калча, Ламела А, Обреновићева бб, Ниш
Особа за контактИван Мичић, divanlav@gmail.com, 018 257991, 063 405425
АуториПроф. др Владан Пешић; Проф. др Предраг Јанковић; мр Иван Мичић, докторанд
РеализаториПроф. др Владан Пешић; Проф. др Предраг Јанковић; мр Иван Мичић, докторанд
Општи циљевиОрганизовање и преношење знања о пољопривредној производњи заснованој на концепту одрживе и органске пољопривреде;Повезивање основних знања из различитих области пољопривредне науке и технологије
Специфични циљевиРазвој и примена ГлобалГап и ИФОАМ стандарда за стручно образовање, које је засновано на потребама тржишта рада; Унапређење стручних и педагошких компетенција професора и наставника средњих стручних пољопривредних, ветеринарских, прехрамбено-технолошких, шумарских, угоститељско-туристичких и медицинских школа у области примене ГлобалГап и ИФОАМ стандарда, као основе безбедности радне и животне средине и безбедност произведене и дистрибуиране хране и здравље људи и животиња.
Теме програмаПринципи одрживе пољопривреде; Индикатори одрживе и органске пољопривреде; Принципи органске пољопривреде; Органска биљна производња; Органска сточарска производња; Прописи, стандарди и сертификација; Принципи безбедности и здравља људи и животиња; ГлобалГап стандарди у биљној производњи; ГлобалГап стандарди у сточарству; Хасап односно Халал стандарди; Управљање безбедношћу хране
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУ зависности од броја полазника креће се од 3 000,оо за групу преко15 полазника, 4 500,оо дианра за групу изнад 6 до 14 и 6 000,оо за групу до пет полазника – по полазнику
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања