logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

657 Иновативне методе топлотне обраде хране Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаПриродно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Катедра за гастрономију, Нови Сад, Трг Д. Обрадовића 3, Нови Сад
Особа за контактБојана Калењук, bojanakalenjuk@yahoo.com, 021 450-602, 064 199-0235
АуториПроф. др Драган Тешановић, редовни професор, Катедра за гастрономију, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад; Проф. др Бојана Калењук, доцент, Катедра за гастрономију, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад; Проф. др Јованка Попов-Раљић, редовни професор, Катедра за гастрономију, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад; . Проф. др Милијанко Портић, ванредни професор, Катедра за гастрономију, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад
РеализаториПроф. др Драган Тешановић, редовни професор, Катедра за гастрономију, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад; Проф. др Бојана Калењук, доцент, Катедра за гастрономију, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад; Проф. др Јованка Попов-Раљић, редовни професор, Катедра за гастрономију, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад; Проф. др Милијанко Портић, ванредни професор, Катедра за гастрономију, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад; Горан Радивојевић, наставник вештина из Гастрономије, Катедра за гастрономију, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад; мср Маја Бањац, асистент на предметима из Гастрономије, Катедра за гастрономију, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад; мср Милица Алексић, асистент на предметима из Гастрономије, Катедра за гастрономију, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад
Општи циљевиСтручно усавршавање наставника и сарадника у средњим стучним школама које образују угоститељске кадрове о савременим методама топлотне обраде намирница, као најзначајнијег дела процеса припреме хране која условљава квалитет готовог производа-јела.
Специфични циљевиОспособљавање наставника и сарадника за успешну теоријску и практичну едукацију ученика у средњим стручним школама о ракцијама које се дешавају у храни усред различитих метода топлотне обраде и оспособљавање за начине како могу да очувају нутритивне и сензорне карактеристике хране те позитивно утичу на микробиолошки и здравствено безбедносни квалитет јела.
Теме програмаДефинисање начина размене топлоте; Савремена средства и опрема за рад у угоститељству потребни за топлотну обраду и њену контролу са аспекта квалитета намирница и јела; Безбедност на раду приликом топлотне обраде намирница; Сензорне, биохемијске и механичке промене током топлотне обраде намирница; Топлотна обрада намирница у сувој средини; Топлотна обрада намирница у влажној средини; Комбиновани методи топлотне обраде намирница; Савремени методи топлотне обраде намирница
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена5000 дин У цену су урачунате -намирнице за практични део, -простор за реализацију семинара, -накнаде предавачима,-литература за праћење предавања, -израда сертификата и -освежење у паузи.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања