logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

656 Инжењерске графичке комуникације – Нацртна геомeтрија као алат и усаглашавање наставе са стандардима у техничком цртању Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаМашински факултет Универзитета у Београду, Катедра за Теорију механизама и машина, Београд, Краљице Марије 16, Београд
Особа за контактЗорана Јели, zjeli@mas.bg.ac.rs, 011 3302323, 063 8409776
АуториДр Бранислав Попконстантиновић, редовни професор, Машински факултет Универзитета у Београду др Зорана Јели, доцент, Машински факултет Универзитета у Београду др Марија Обрадовић, ванредни професор, Грађевински факултет Универзитета у Београду др Слободан Мишић, доцент, Грађевински факултет Универзитета у Београду
РеализаториДр Бранислав Попконстантиновић, редовни професор, Машински факултет Универзитета у Београду др Зорана Јели, доцент, Машински факултет Универзитета у Београду др Марија Обрадовић, ванредни професор, Грађевински факултет Универзитета у Београду др Слободан Мишић, доцент, Грађевински факултет Универзитета у Београду
Општи циљевиБоље разумевање улоге нацртне геометрије у дефинисању простора и графичким приказима у инжењерству; Прихватање и повезивање дводимензионалног и тродимензионалног приказа; Дефинисање нацртне геометрије у служби графичких комуникација
Специфични циљевиДефинисање сврхе изучавања предмета Нацртна геометрија; Примери примене нацртне геометрије и њених ресурса у инжењерским графичким комуникацијама; Повезивање дводимензионалног графичког приказа са тродимензионалним приказом и реалним моделом; Употреба нацртне геометрије у техничком цртању; Усаглашавање наставе из предмета Техничко цртање са тренутно важећим стандардима.
Теме програмаНацртна геометрија - основни постулати; Нацртна геоматрија - алат у графичким комуникацијама; Веза између дводимензионалног модела и тродимензионалног модела - решавање метричких задатака нацртне геометрије; Усаглашавање наставе са стандардима у техничком цртању
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику: 3.000,00 дин.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања