logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

653 Достигнућа младих у Србији - ДМУС Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаДостигнућа младих у Србији, Београд, Светогорска 5, Београд
Особа за контактКсенија Милић, ksenija.milic@ja-serbia.org, 011 3247780, 063 607 503
АуториДарко Радичанин, извршни директор организације Достигнућа младих у Србији Аутор и власник интелектуалне својине над предложеним програмима је Junior Achievement Worldwide, глобална организација за образовање младих у предузетништву, основана 1919. године у САД. Ексклузивно право за њихову имплементацију у Србији има НВО ”Достигнућа Младих у Србији / Junior Achievement Serbia“, чије је овлашћено лице Дарко Радичанин, извршни директор организације
РеализаториКсенија Милић, референт за развој програма, Достигнућа младих у Србији, Београд Александра Стевановић, стручни сарадник - психолог, Пета економска школа "Раковица", Београд Сњежана Ђурђевић, наставник економске групе предмета, Пета економска школа "Раковица", Београд Предраг Матовић, професор стручних предмета, Техничка школа, Младеновац; Ана Вељковић, наставник географије, Гимназија "Бора Станковић", Ниш; Братислав Васић, наставник економске групе предмета, Економска школа, Ниш
Општи циљевиСтварање услова за увођење иновативних садржаја у средње школе који укључују стицање знања и вештина у области предузетништва, пословања и финансијске писмености; Повезивање образовног и пословног сектора са циљем примене теоријских знања у пракси.
Специфични циљевиОспособити наставнике за извођење кључних компоненти програма Достигнућа младих у Србији: ученичка компанија са примењеном економијом, предузетништво без граница, социјално предузетништво, бизнис етика, рачунарска симулација ТИТАН (управљање предузећем). Наставници покрећу програм ученичка компанија у својим школама и омогућавају ученицима искуство стварања, развоја и затварања компаније у току једне школске године; Наставници добијају потребна знања, вештине и информације на који начин да укључе ученике у програме и активности које организација Достигнућа младих реализује током школске године.
Теме програмаУвод у предузетничко образовање; Бизнис етика; Предузетничко образовање; Такмичења – вредновање постигнућа
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена по учеснику је 12 000 РСД, што укључује трошкове смештаја и хране, трошкове обуке, приручнике и радни материјал. Организација Достигнућа младих у Србији до сада је покривала трошкове обуке за све учеснике, прикупљајући средства од донатора чиме су учесници били ослобођени плаћања обуке.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања