logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

652 Дијагностика електронских контролних јединица – принцип рада контролних јединица, грешке, дијагностика параметара система Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаFerdinand Bilstein South East Europe, Београд, Брђанска 412, Рипањ, Београд, Вождовац
Особа за контактНикола Ђорђевић, office@ecap.co.rs, 011 8653 114; 011 8652 603
Аутори1. Bernd Techau, руководилац одељење за обуку у аутомобилском сектору Занатске Коморе – Дортмунд 2. Дипл. инг. маш. Јаков Пековић – техничи менаџер тренинг центра "Ferdinand Bilstein SEE"
Реализатори1. Дипл. инг. маш. Јаков Пековић – техничи менаџер тренинг центра "Ferdinand Bilstein SEE" 2. Марко Пантовић – технички тренер тренинг центра "Ferdinand Bilstein SEE"
Општи циљевиСтручно усавршавање наставника стручних предмета мехатронике, машинске и електро струке из области рада и дијагностике електронских контролних јединица на возилима.
Специфични циљевиУпознавање полазника семинара са структуром контролних јединица, начином записивања и типовима грешака и дијагностика грешака на основу параметара система; снимање, интерпретација и коришћење снимљених параметара у процесу дијагностиковања проблема; решавање реалних проблема на возилима.
Теме програмаКомпоненте електронских контролних јединица и њихов задатак; Принцип очитавања напонских сигнала; Тип и врста грешака, записивање грешака; Дијагностика електричних грешака; Дијагностика грешака у систему, коришћењем дијагностичког уређаја и сервисне литературе; Снимање параметара рада система и анализа добијених вредности
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника10
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена6000 РСД Спецификације: Коришћење простора за теоретску наставу: 1200 РСД Коришћење простора за практичну наставу: 1800 РСД Коришћење опреме и потрошног материјала: 1200 РСД Штампање материјала и радних листова: 250 РСД Ручак за учеснике: 550 РСД Коришћење возила и тренинг модела: 1000 РСД
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања