logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

651 Дигитална комуникација у туризму и хотелијерству Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУниверзитет Сингидунум, Београд, Данијелова бр. 32, Београд
Особа за контактСлађана Лопичић, srakin@singidunum.ac.rs, 011 30 94 060, 065 80 83 151
Аутори1. Проф.др Радмила Живковић, ванредни професор Универзитета Сингидунум, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент 2. Проф. др Јован Попеску, редовни професор Универзитета Сингидунум, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент 3. Доц. др Јелена Гајић, доцент УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент 4. МА Ивана Брдар, асистент УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент 5. МА Данијел Павловић, асистент УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент
Реализатори1. Проф.др Радмила Живковић, ванредни професор Универзитета Сингидунум, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент 2. Проф.др Јован Попеску, редовни професор Универзитета Сингидунум, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент 3. Доц. др Јелена Гајић, доцент Универзитета Сингидунум, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент 4. Ма Ивана Брдар, асистент УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент 5. Ма Данијел Павловић, асистент УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент
Општи циљевиЦиљ програма је професионално усавршавање наставника у циљу развијања компетентности о употреби ИТ у комуникацији у туризму и хотелијерству.
Специфични циљевиПрограм има за циљ: едукацију наставног особља у циљу развијања њихових личних способности и комуникационих вештина, што ће резултирати побољшањем квалитета наставног процеса; упознавање са новим трендовима у систему маркетиншког комуницирања, нарочито у домену друштвених медија (Facebook, Twitter, Instagram и др), медијских датотека као што су Youtube и Flickr, туристичких web сервиса (TripAdvisor, Yahoo Travel, Expеdia и др); презентирати полазницима предности коришћења друштвених мрежа у тржишном комуницирању туристичких агенција, хотелских предузећа са корисницима услуга у односу на традиционалне медије.
Теме програмаСавремени туристи у дигиталном окружењу; Улога друштвених мрежа у савременом комуницирању у туризму; Како туристичке агенције користе друштвене мреже; Како су хотели искористили друштвене мреже за промоцију; Путовања и друштвене мреже
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1.000 РСД а цена за групу није мања од 30.000 РСД.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања