logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

650 Геометријска тела у пројекцијама - од креде до клауда Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак, Цара Душана бб, Чачак
Особа за контактГорица Станојевић, stanojev.gorica@gmail.com, 032 320-100, 064 642-41-32
Аутори1. Драган Пантовић, наставник грађевинске групе предмета, педагошки саветник, Техничка школа, Чачак 2. Зоран Богдановић, наставник грађевинске групе предмета,педагошки саветник, Техничка школа, Чачак
Реализатори1. Драган Пантовић, наставник грађевинске групе предмета, педагошки саветник, Техничка школа, Чачак 2. Зоран Богдановић, наставник грађевинске групе предмета,педагошки саветник, Техничка школа, Чачак
Општи циљевиОспособљавање, унапређивање и развијање стручних знања и вештина наставника за цртање ортогоналних пројекција тела коришћењем савремених метода - креирање ППТ предавања, задатака и квиза знања; Пласирање материјала на клауд у циљу помоћи ученицима;
Специфични циљевиСтицање нових знања и вештина у цртању ортогоналних пројекција тела савременим методама. Израда ППТ презентације корак по корак и слање на клауд; Оспособљавање полазника за израду сопствених задатака и квиза знања из ове области и слање на клауд; Стицање знања о директној комуникацији са ученицима путем интернета,од решавања појединачних задатака и квиза знања до благовремене повратне информације; Оспособљавање полазника да решења добијена од ученика прегледају,исправе,оцене и пошаљу повратну информацију ученику; Примена усвојених знања у пракси у циљу помоћи ученицима; Прављење наставничке базе података ради ефикасније међусобне размене знања и искустава.
Теме програмаРазлика традиционалне и савремене наставе из области цртања пројекција геометријских тела; Израда сопствене ППТ и слање на клауд; симулација улоге ученика; Израда конкретног задатка и квиза знања,слање на клауд, преглед добијених ученичких решења и слање повратних информација ученику
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 1.950,00 динара. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања