logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

649 Виртуелно предузеће – учешће на сајму виртуелних предузећа Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Немањина 52, Ужице
Особа за контактМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031 512 580, 062 80 867 51
Аутори1. Мр Љиљана Максимовић Рубежановић, наставник економске групе предмета, Економска школа,Ужице 2. Мср.екон. Ана Јанковић, наставник економске групе предмета, Правно пословна школа,Ниш
Реализатори1. Мр Љиљана Максимовић Рубежановић, наставник економске групе предмета, Економска школа,Ужице 2. Мср.екон. Ана Јанковић, наставник економске групе предмета, Правно пословна школа,Ниш
Општи циљевиСтицање знања, вештина и ставова наставника за планирање, извођење и вредновање наставе везане за рад уз примену метода Виртуелних предузећа у средњим стручним школама.
Специфични циљевиПриближавање реалним условима пословања; Припрема за учествовање на националним и интернационалним сајмовима виртуелних предузећа, разумевање важности сајмова као начина за практичну примену теоријских знања; Унапређење знања наставника из области предузетништва и овладавање савременим интерактивним методама њиховог излагања у настави, симулација, игра улога, примена електронских наставних материјал, примена банкарског софтвера за симулацију платног промета, развој комуникацијских вештина.
Теме програмаОд идеје до оснивања - увод у рад виртуелног предузећа; Шта је сајам виртуелних предузећа; Хоћу на сајам; Обука ученика за рад на штанду и за посету сајму; Трговање на сајму; Правила сајамског пословања
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 2.500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања