logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

648 Виртуелни хотел-практична обука наставника за хотелско пословање Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш
Особа за контактВиолета Панчић, pvioleta@gu.ni.rs, 018 202300, 069 2966515
Аутори1.Светлана Губин,наставник туристичких предмета, Гимназија„Свети Кирило и Методије“ Димитровград, дипломирани економиста мастер за туризам и хотелијерство 2.Зоран Муљевски,програмер у Рамонда д.о.о, Ниш
Реализатори1.Светлана Губин, наставник туристичких предмета, Гимназија „Свети Кирило и Методије“ Димитровград, дипломирани економиста мастер за туризам и хотелијерство 2.Зоран Муљевски, програмер у Рамонда д.о.о, Ниш 3.Зоран Станковић, наставник туристичких предмета, ЕТШ „Славка Ђурђевић“ Јагодина, дипломирани туризмолог
Општи циљевиОпшти циљ: Унапређивање система стручног усавршавања и оспособљавање наставника за хотелско пословање за примену теоријских знања у практичном контексту, применом савремених информатичких достигнућа
Специфични циљевиСпецифични циљеви: употреба информатичке технологије у организовању и коришћењу информација у раду рецепције хотела; .практична обука наставника за рад на рецепцији Хотела; .мотивисање ученика кроз избор најпогоднијих примера и интерактивног учења да лакше савладају градиво за хотелско пословање и разумевање процеса рада на рецепцији хотела.
Теме програмаОсобине и предности иХИС-а; Пословна етика на рецепцији хотела; Посебне узансе у туризму; Појмови хотелског смештаја; База матичних података; Послови на рецепцији хотела ПРЕ доласка госта; Послови на рецепцији хотела ПРИЛИКОМ доласка госта; Послови на рецепцији хотела за ВРЕМЕ БОРАВКА госта у хотелу; Послови на рецепцији ПРИ ОДЛАСКУ госта из хотела; Послови везани за остале службе у хотелу; Статистички подаци; Контрола рада рецеционара/ученика
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника15
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаРегионални центар је на тему/област предложеног програма у претходном периоду реализовао акредитоване програме, неакредитоване презентације примера добре праксе појединаца и установа, неакредитоване стручне скупове а све у складу са потребама наставника овог региона www.rcnis.edu.rs. Центар подржава рад 14 актива. Регионални центар је објавио публикације анализе примене наученог на семинару „НИ – МОН 2011 – резултати мониторинга и примене програма стручног усавршавања у 2010/2011 и 2011/2012“
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања