logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

645 Алтернативни погон моторних возила Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаСредња саобраћајна школа у Новом Саду, Нови Сад, Радничка 20, Нови Сад
Особа за контактСлободан Продановић, sprodanovic@yahoo.com, 021 52 91 47, 063 150 62 87
АуториСлободан Продановић, дипл.инж. Стручни сарадник Средња саобраћајна школа у Новом Саду Др. проф. Милан Томић, Директор завода за механизацију, Пољопривредни факултет, Нови Сад Бранко Миљановић, дипл.инж. Наставник, Средња саобраћајна школа у Новом Саду
РеализаториСлободан Продановић, дипл.инж. Стручни сарадник Средња саобраћајна школа у Новом Саду Др. проф. Милан Томић, Директор завода за механизацију, Пољопривредни факултет, Нови Сад Бранко Миљановић, дипл.инж. Наставник, Средња саобраћајна школа у Новом Саду
Општи циљевиУпознавање наставника стручних предмета машинске струке са постојећим техничким решењима у сфери замене фосилних горива обновљивим изворима енергије. Упознавање са већ изведеним комерцијалним решењима и трендом развоја супституције фосилних горива.
Специфични циљевиЈачање стручних капацитета наставника кроз упознавање са постојећим решењима примене алтернативних горива и енергије и постојеће законске регулативе по том питању и то: Биодизел, област примене, регулативе ЕУ и даље перспективе; Хибридни погон аутомобила, постојећа решења и правци развоја; Хомологација и услови за технички преглед возила са алтернативним погоном; Имајући у виду да се у Србији налази неколико хиљада возила са хибридним или погоном на неки вид алтернативне енергије, са тенденцијом раста, ова тема треба да буде актуализована у што већој мери у смислу едукације наставника о предностима и манама постојећих решења и правцима будућег развоја.
Теме програмаХибридни погон моторних возила; Биодизел; Хомологација возила на алтернативни погон
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНакнада за предаваче..................... 29,500,00 Трошкови за освежење.......................5,000,00 Радни материјал (ЦД, свеска...)......... 8,000,00 Путни трошкови ................................5,000,00 Укупно за семинар ...........................47,500,00 Цена по учеснику...............................1,900,00
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања