logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

644 Активни системи безбедности – АБС/ЕСП/АСР, кочиони систем, кочиони цилиндар, серво, хидраулика, сензори, СБЦ, дијагностика Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаFerdinand Bilstein South East Europe, Београд, Брђанска 412, Рипањ, Београд, Вождовац
Особа за контактНикола Ђорђевић, office@ecap.co.rs, 011 8653 114; 011 8652 603
Аутори1. Bernd Techau, руководилац одељења за обуку у аутомобилском сектору Занатске Коморе – Дортмунд 2. Дипл. Инг. маш. Јаков Пековић – техничkи менаџер тренинг центра Ferdinand Bilstein SEE
Реализатори1. Дипл. Инг. маш. Јаков Пековић – техничи менаџер тренинг центра Ferdinand Bilstein SEE 2. Марко Пантовић – технички тренер тренинг центра Ferdinand Bilstein SEE
Општи циљевиСтручно усавршавање наставника стручних предмета мехатронике, машинске и електро струке из области савремених електронски контролисаних кочионих система; рад, дијагностика и испитивање система и компоненти АБС/ЕСП/АСР система
Специфични циљевиУпознавање полазника семинара са савременим системима активне безбедности; упознавање са принципима рада система и компоненти система; испитивање система и компоненти система коришћењем дијагностичког уређаја, осцилоскопа и осталих алата; проучавање симптома и дијагностика отказа компоненти, делова система и целог система.
Теме програмаДвокружни кочиони систем; Главни кочиони цилиндар, вакуумски серво; Испитивање главног кочионог цилиндра; Испитивање вакуумског серва; Испитивање магнетно индуктивног сензора; Испитивање магнетно резистивног сензора; ЕСП сензори
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника10
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена6 000 РСД Спецификације: Коришћење простора за теоретску наставу: 1200 РСД Коришћење простора за практичну наставу: 1800 РСД Коришћење опреме и потрошног материјала: 1200 РСД Штампање материјала и радних листова: 250 РСД Ручак за учеснике: 550 РСД Коришћење возила и тренинг модела: 1000 РСД
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања