logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

643 Tеоријски и практични проблеми примене нових образаца финансијских извештаја у Републици Србији Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду, Каменичка 6, Београд
Особа за контактНевена Мутавџић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 011 3021167, 065 8432178
Ауторидр Дејан Малинић, редовни професор, Економски факултет у Београду; др Савка Вучковић-Милутиновић, доцент, Економски факултет у Београду; мр Снежана Милетић, асистент, Економски факултет у Београду
Реализаторидр Савка Вучковић-Милутиновић, доцент, Економски факултет у Београду; мр Снежана Милетић, асистент, Економски факултет у Београду; мср Милутин Живановић, асистент, Економски факултет у Београду
Општи циљевиИновирање и актуелизовање наставног садржаја из предмета Рачуноводство путем анализе специфичних проблема у имплементацији нових образаца финансијских извештаја.
Специфични циљевиРазумевање информација у Извештају о резултату састављеном по методи укупних трошкова; Овладавање методом трошкова продатих учинака са циљем разумевања финансијских извештаја иностраних компанија које је користе за обрачун периодичног резултата; Сагледавање усклађености нових билансних шема са захтевима међународне регулативе; Разматрање транспарентности финансијских извештаја кроз компаративну анализу степена расчлањавања у билансним шемама различитих земаља; Развијање критичке перцепције у односу на постојећа законска решења из области финансијског извештавања.
Теме програмаБилансирање резултата; Проблеми и последице исказивања појединих билансних позиција у новим обрасцима финансијских извештаја; Транспарентност финансијских извештаја – анализа степена упоредивости и прегледности условљена дубином рашчлањавања у новим обрасцима Биланса стања и Извештаја о резултату
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 500 дин по учеснику (ПДВ, трошкови реализатора, послужење)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања