logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

640 Учитељи у свету огледа Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево, Горанска бб, Смедерево
Особа за контактСања Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026 619906, 060 6831905
АуториЈелена Тасић, наставник физике у ОШ „Бранислав Нушић“ и „Јован Јовановић Змај“ у Смедереву и „Вук Караџић“ у Липама; Соња Милетић, професор разредне наставе, помоћник директора у ОШ „Бранислав Нушић“ у Смедереву
РеализаториЈелена Тасић, наставник физике у ОШ „Бранислав Нушић“ и „Јован Јовановић Змај“ у Смедереву и „Вук Караџић“ у Липама; Соња Милетић, професор разредне наставе, помоћник директора у ОШ „Бранислав Нушић“ у Смедереву
Општи циљевиПрофесионално оснаживање наставника за извођење огледа, адекватан одабир и прилагођавање огледа и наставних материјала у функцији активног учења и креативне реализације наставе и ваннаставних активности.
Специфични циљевиЈачање професионалних капацитета учитеља за релизацију и примену огледа у настави са циљем: планирања и реализације часа у складу са општим стандардима за крај првог циклуса; мотивације ученика за активно стицање научних знања; развијања способности запажања основних својстава материјала, појава и процеса и уочавања њихове повезаности; развијања радозналости и елемената логичког мишљења и закључивања; оспособљавања ученика за самостално учење и самооцењивање; праћења напредовања ученика; повезивања наставних садржаја са примерима из свакодневног живота.
Теме програмаО огледима; Извођење огеда; Израда сценарија за час; Позориште сенки; Учитељи и ученици у свету огледа
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна нето цена за групу je 40 000,00 динара. У ову цену спада надокнада предавачима, радни материјал, коктел освежење (сендвич, сок, кафа...).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања