logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

64 Основе рада на заштити од насиља, злостављања и занемаривања Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230 404-830, 064 8579262
АуториБиљана Радовић, стручни сарадник, психолог у Гимназији „20. октобар“ у Бачкој Паланци
РеализаториБиљана Радовић, стручни сарадник, психолог у Гимназији „20. октобар“ у Бачкој Паланци; Ђорђе Арсенин, социолог, наставник социологије у Гимназији „20. октобар“ у Бачкој Паланци и Техничкој школи „9. мај“ у Бачкој Паланци; Мирјана Лазор, педагог, стручни сарадник у Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ у Новом Саду.
Општи циљевиУнапређивање знања о обавезама установе и одговорностима појединаца у односу на појаву насиља, злостављања и занемаривања и развијање вештина превенције насиља и реаговања на ситуације насиља.
Специфични циљевиСтицање знања о прописима који регулишу појаву насиља, злостављања и занемаривања; Развијање вештина препознавања различитих облика насиља, злостављања и занемаривања и поступања када се идентификују; Разумевање значаја заједничких вредности, правила и доследности унутар установе у превенцији насиља; Изградња тимског приступа проблематици насиља унутар установе и повезивање појединачних одговорности са заједничким интересом.
Теме програмаЗаконски оквир и процедуре у заштити од насиља, злостављања и занемаривања; Изградња културе ненасиља; Поступање у ситуацијама насиља; Рад тима за заштиту и сарадња унутар установе
Циљна групанаставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -1 300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1 700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2 200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата, административни трошкови. У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, уколико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања