logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

639 Стари занати и материјали путем етнологије и хемије Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење грађана Србија кроз векове, Београд, Улица 27. марта бр. 36/32, Београд
Особа за контактТијана Чолак-Антић Поповић, tijana@colak-antic.net, 011 3230453, 065 3230453
Ауторидр Јасминка Н. Королија, научни сарадник Хемијског факултета у Београду, у пензији; музејски саветник Тијана Чолак-Антић Поповић, кустос педагог Етнографског музеја у Београду; проф. др Љуба Мандић, редовни професор Хемијског факултета у Београду; мср Александар Ђорђевић, докторанд Хемијског факултета у Београду
Реализаторидр Јасминка Н. Королија, научни сарадник Хемијског факултета у Београду, у пензији; музејски саветник Тијана Чолак-Антић Поповић, кустос педагог Етнографског музеја у Београду; проф. др Љуба Мандић, редовни професор Хемијског факултета у Београду; мср Александар Ђорђевић, докторанд Хемијског факултета у Београду; мср Милена Тошић, професор хемије, докторанд Хемијског факултета у Београду
Општи циљевиРазвијање сензибилитета учесника за повезивање наставних садржаја природних наука (хемије) и етнолошког наслеђа Србије; Унапређивање методологије активне и интерактивне наставе код учесника, да би ученике припремили за ефикасно примењивање знања.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за: креирање мултидисциплинарног приступа учењу/настави путем тимског рада, у складу с индивидуалним потребама и могућностима ученика, уз употребу расположивих ресурса свог окружења, односно богатог етнолошког наслеђа Србије; развијање вредносних ставова о наслеђу; разраду наставних ситуација и сценарија за извођење мултидисциплинарне наставе у учионици и ван ње; израду дидактичког материјала у складу са расположивим ресурсима; остваривање сарадње школе и музеја (час у музеју у сарадњи са кустосом, радна посета музеју итд); увиђање значаја очувања старих заната и искуства занатилија због разумевања историјског развоја науке и одређене струке; подстицање и припрема ученика за вршњачку едукацију.
Теме програмаПосуђе различите намене од камена, дрвета, глине, метала и стакла; Физичка и хемијска својства материјала од којих је прављено посуђе за различите намене; Активни, интерактивни и индивидуализовани приступ учењу/настави природних и друштвених наука; Материјали за израду одеће и обуће; Симболика боја и хемија материјала; Израда сценарија за радионицу о бојаџијском занату
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику: 4 500 РСД; спецификација цене: радни материјал, освежење за учеснике, уверење о стручном усавршавању, хонорари за ауторе и реализаторе, манипулативни трошкови
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања