logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

638 Рука у тесту – инквајери метод у реализацији научних садржаја од предшколског до средњошколског нивоа Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаИнститут за нуклеарне науке ВИНЧА, Београд, 11000 Београд, Београд
Особа за контактСтеван Јокић, sjokic@vin.bg.ac.rs, 011 3120703, 063 8706685
Ауторипроф. др Стеван Јокић, научни саветник у пензији, а сада руководилац пројеката Рука у тесту и EU SUSTAIN које води у Институту ВИНЧА; Љиљана Јокић, професор физике у пензији, сада власник АКМ ЕДУКАЦИЈА, Београд; др Драгана Миличић, доцент на Факултету за Биологију у Београду; др Сања Благданић, доцент на Учитељском факултету у Београду
Реализаторипроф. др Стеван Јокић, научни саветник у пензији, а сада руководилац пројеката Рука у тесту и EU SUSTAIN које води у Институту ВИНЧА; Љиљана Јокић, професор физике у пензији, сада власник АКМ ЕДУКАЦИЈА, Београд; др Драгана Миличић, доцент на Факултету за Биологију у Београду; др Сања Благданић, доцент на Учитељском
Општи циљевиУпознати наставнике са истраживачким (инквајери-IBSE) приступом, пружити им потребне услове за реализациј научног описмењавања сваког ученика; Понудити ресурсе о одрживом развоју.
Специфични циљевиПодржавање експерименталног приступ научном образовању у коме се одговор на постављене хипотезе добија заједничким радом ученика и наставника; Илустровати примену истраживачког приступа кроз разматрање интердисцплинарних и трансдисциплинарних проблема попут одрживог развоја: енергија, храна, свакодневни објекти; Помоћ ученицима у схватању важности њиховог опредељивање за област STEM (наука, технологија, инжењерство, математика.
Теме програмаПрезентација основних идеја инквајери приступа; Упознавање са ресурисма који су стављени на располагање васпитачима, наставницима разредне и наставницима предметне наставе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена30 000,00 динара за 30 учесника. Цена покрива хонораре извођачима, потребан експериментални материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања