logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

637 Примена мултимедије у настави биологије и екологијe Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаДепартман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 2, Нови Сад
Особа за контактдр Бранко Миљановић, branko.miljanovic@dbe.uns.ac.rs, 021 4852684, 064 1610201
Ауторипроф. др Томка Миљановић, редовни професор Природно математичког факуклтета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију; др Вера Жупанец, доцент Природно математичког факуклтета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију; мср Тијана Прибићевић, асистент Природно математичког факуклтета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију
Реализаторипроф. др Томка Миљановић, редовни професор Природно математичког факуклтета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију; др Вера Жупанец, доцент Природно математичког факуклтета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију; мср Тијана Прибићевић, асистент Природно математичког факуклтета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију
Општи циљевиРеализацијом овог програма унапређује се информатичко и методичко знање професора биологије и доприноси унапређењу наставе биологије и екологије; Његова реализација такође, омогућује унапређење евалуације и самоевалуације у настави биологије.
Специфични циљевиОспособљавање професора биологије основних и средњих школа за коришћење савремених дидактичких медија у настави; Оспособљавање професора биологије за коришћење интернета и савремених софтверских апликација у настави биологије и екологије; Упознавање са новим образовним рачунарским софтверским пакетима из области биологије и екологије (домаћа и страна издања) и практична обука професора за њихово коришћење.
Теме програмаДидактички медији у образовању; Мултимедијални системи у настави; Савремени дидактички медији; Мултимедија у настави биологије и екологије; Допринос програмираног учења подржаног образовним софтвером унапређењу наставе биологије у основној и средњој школи; Допринос програмираног учења подржаног образовним софтвером унапређењу наставе биологије у основној и средњој школи
Циљна групаНаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника18
Трајањедва дана (15 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 8 000,00 динара и она укључује: скрипту, мултимедијални CD-ROM са свим софтверским пакетима који се користе на семинару.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања