logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

636 Могућности иновирања и осавремeњивања наставе света око нас/природе и друштва Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактДушан Ристановић, dusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs, 035 223805, 062 797040
Ауторидр Ирена Голубовић-Илић, доцент на Методици наставе природе и друштва Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; др Оливера Цекић-Јовановић, асистент на Методици наставе природе и друштва Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; мср Андријана Милетић, асистент на Методици наставе природе и друштва Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Реализаторидр Ирена Голубовић-Илић, доцент на Методици наставе природе и друштва Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; др Оливера Цекић-Јовановић, асистент на Методици наставе природе и друштва Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; мср Андријана Милетић, асистент на Методици наставе природе и друштва Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Општи циљевиОпшти циљ програма је унапређење васпитно-образовног рада, иновирање и осавремењивање наставе света око нас/природе и друштва кроз јачање професионалних компетенција наставника за коришћење игроликих активности и мултимедије у настави.
Специфични циљевиПрограм има за циљ усавршавање и оспособљавање наставника за коришћење савремених метода и средстава приликом реализације наставе света око нас/природе и друштва. Посебан акценат је стављен на осмишљавање и примену игроликих активности и креирање мултимедије у функцији подстицања радозналости и мотивације ученика, али и осавремењивања часова света око нас и природе и друштва. У оквиру програма предвиђена је израда и анализа припрема за час, израда иновативних средстава и материјала за наставу, размена искустава и примера добре праксе међу учесницима семинара и са Факултетом педагошких наука као институцијом за образовање наставника.
Теме програмаУчимо кроз игру о Свету око нас; Могућности корелације СОН/ПиД и других предмета; Природа и друштво кроз мултимедију
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника24
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу износила би 72 000 (24 * 3 000) динара и у цену би биле урачунате надокнаде предавачима, путни трошкови, уверења о савладаном програму стручног усавршавања и радни материјал – папир, флуомастери, скрипта (фотокопирање), примери припрема за часове на којима се користе игролике активности или CD-и са нарезаним мултимедијалним материјалима за сваког полазника.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања