logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

635 Методика реализацијe модула у настави техничког и информатичког образовања као могућност развоја креативности ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Шафарикова 1, Нови Сад
Особа за контактСлободан Попов, spopov@ptt.rs, +381 21 444024, +381 63 7274043
Ауторипроф. др Слободан Попов, ванредни професор ПМФ, Нови Сад
Реализаторипроф. др Слободан Попов, предсеник ЦНТИ; Јасмина Пастоњицки, мастер технике и нформатике, ОШ „Васа Стајић“ у Новом Саду; Милош Соро, професор ТИО, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Зрењанин; Бранислав Тејић, истраживач-сарадник, Факултет техничких наука, Нови Сад; 5. Мирослав Парошкај, ТИО, ОШ „Свети Сава“, Руменка
Општи циљевиЦиљ је да се настава техничког и информатичког образовања унапреди и приближи ученику реализацијом модула на квалитетан начин како је у Наставном плану и програму предвиђено – развојем креативности ученика.
Специфични циљевиС обзиром да је програм техничког и информатичког образовања иновиран увођењем модула непоходно је наставнике едуковати за квaлитетну реализацију такве наставе. Увођењем модуларне наставе (модула) омогућени су истовремено висок степен креативности ученика и индивидуализација наставе. Модули представљају програмске и дидактичке целине формиране на основну узрасне категорије и способности ученика. Као такви, они треба да мотивишу ученике да науче основе технике и технологије, те да развију техничко стваралачко и критичко мишљење према свету који их окружује. Специфичности техничког и информатичког образовања су бројне и последица су широког техничко-технолошког подручја, што иде у прилог идеји о дуалном образовању.
Теме програмаКонцепција наставе техничког и информатичког образовања; Модули у петом разреду; Модули у шестом разреду; Модули у седмом разреду; Модули у осмом разреду; Норматив опреме и наставних средстава за наставу техничког и информатичког образовања
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена реализације износи 2 000 динара по полазнику и у цену улази хонорари предавача, семинарски материјали и трошкови амортизације додатне опреме и потрошног материјала, трошкови израде материјала за полазнике и уверења за полазнике. Коначна цена зависи од величине групе и договора са полазницима у вези аранжмана (путни трошкови реализатора, дневнице реализатора, исхрана, кафа, сок,трошкови коришћења простора и опреме).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања