logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

632 Вршњачко учење и концептуална настава природних наука Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаПриродно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад
Особа за контактМаја Стојановић, maja.stojanovic@df.uns.ac.rs, +381 21 4852824, +381 62 9799698
Ауторипроф. др Маја Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Департман за физику; проф. др Милица Павков-Хрвојевић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Департман за физику; проф. др Јосип Слишко, редовни професор Facultad de Ciencias Fisico Matemáticas Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México 4. Марина Дороцки, наставник физике, Гимназија Исидора Секулић, Нови Сад 5. Јелена Радовановић, наставник физике, ОШ “Слободан Секулић” Ужице и ОШ “Алекса Дејовић“ Севојно 6. Владан Младеновић, наставник физике, Гимназија Алексинац, Алексинац 7. др Ивана Богдановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, департман за физику
РеализаториМарина Дороцки, наставник физике, Гимназија "Исидора Секулић", Нови Сад; Јелена Радовановић, наставник физике, ОШ "Алекса Дејовић", Севојно; Владан Младеновић, наставник физике, Гимназија Алексинац, Алексинац; др Маја Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Департман за физику; Оливера Клисурић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Департман за физику; др Жељка Цвејић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Департман за физику; Соња Скубан, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Департман за физику; др Ивана Богдановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Департман за физику; др Бранка Радуловић, истраживач сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Департман за физику
Општи циљевиОспособљавање учесника обуке за реализацију наставе природних наука у складу са принципима наставних стратегија Peer Instruction и Just in Time Teaching уз могућност примене ИКТ-а; Развијање вештина примене концептуалних питања у настави.
Специфични циљевиУпознавање учесника семинара са основним принципима Peer Instruction (PI) и Just in Time Teaching (JiTT) наставних стратегија, њиховим предностима и могућностима; Информисање учесника о смерницама за ефикасније коришћење времена у учионици применом PI, JiTT i Flipped Classroom наставних стратегија у складу са истраживачким радом и наставном праксом професора Мазура; Стицање знања о концептуалним променама и идентификовању алтернативних концепата код ученика; Стицање знања о врстама тестова и креирању различитих облика питања; Стицање знања о различим врстама уређаја-респондера; Практичан рад са “кликерима”; Практичан рад са он-лајн апликацијом Сократив; Упознавање и практичан рад са додацима за вршњачко учење у онлајн систему Мудл.
Теме програмаОснове Peer Instruction (PI) и Just in Time Teaching (JiTT) наставних стратегија; Креирање концептуалних питања за рад у складу са основним принципима PI и JiTT наставних стратегија; Креирање концептуалних питања за рад у складу са основним принципима PI и JiTT наставних стратегија; Уређаји и програми за рад у учионици у складу са основним принципима PI и JiTT наставних стратегија; Израда сценарија обраде задате наставне теме у складу са основним принципима PI и JiTT наставних стратегија
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1 500 - 2 000 ако учесници добијају освежење за време паузе и сендвич за време ручка
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања