logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

631 Хидробиолошки практикум Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаДепартман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 2, Нови Сад
Особа за контактдр Бранко Миљановић, branko.miljanovic@dbe.uns.ac.rs, 021 485-26-86, 064 247-07-68
Ауторипроф. др Бранко Миљановић, ванредни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију; проф. др Зорица Свирчев, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију; проф. др Драгана Вуков, ванредни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију; доц. др Десанка Костић, доцент Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију; др Тамара Јурца, научни сарадник Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију
Реализаторипроф. др Бранко Миљановић, ванредни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију; проф. др Зорица Свирчев, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију; проф. др Драгана Вуков, ванредни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију; доц. др Десанка Костић, доцент Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију; др Тамара Јурца, научни сарадник Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију
Општи циљевиУпознавање наставника са основним дефиницијама и појмовима хидробиологије, као веома комплексне и свеобухватне научне области кроз практичан рад са живим организмима и теренски обилазак оближњих водених екосистема.
Специфични циљевиСпецифични циљеви односе се пре свега на оспособљавање професора биологије основних и средњих школа за практичну додатну наставу из хидробиологије у оквиру области Екологија на предмету Биологија; Оспособљавање професора биологије за обучавање ученика за рад у хидробиолошкој лабораторији и са хидробиолошким материјалом и упутство за теренски обилазак природних и вештачких водених екосистема; Упознавање професора са тренутно актуелним темама у области хидробиологије (као што су процена еколошког статуса водног тела, сапробиолошке методе у контроли квалитета површинских вода).
Теме програмаУвод у хидробиологију; Водена станишта и теренски протокол; Животне заједнице водених екосистема; Практична обука у препознавању појединих хидробионата
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (15 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 5 000,00 динара и она укључује све штампане материјале (скрипту, кључеве) као и мултимедијални CD-ROM са свим материјалима који се користе на семинару.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања