logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

630 У свету природе и друштва Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМилена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 011 3245385, 064 8605479
АуториЉиљана Новковић, наставник разредне наставе, ОШ “Дринка Павловић“, Београд; Биљана Поповић, професор разредне наставе, ОШ “Дринка Павловић“, Београд
РеализаториЉиљана Новковић, наставник разредне наставе, ОШ “Дринка Павловић“, Београд; Биљана Поповић, професор разредне наставе, ОШ “Дринка Павловић“, Београд
Општи циљевиУнапређивање професионалног развоја наставника стицањем знања и вештина планирања, реализације и вредновања постигнућа ученика у наставним предметима свет око нас (СОН) и природа и друштво (ПД).
Специфични циљевиРазвијање способности наставника да хоризонтално и вертикално повезују садржаје наставних предмета СОН и ПД са Образовним стандардима за крај првог циклуса и да их остварују кроз наставу и учење; Оспособљавање наставника да планира и реализује примену различитих метода, техника, активности ученика, облика рада, средстава и ресурса у окружењу, а у складу са узрасним карактеристикама и индивидуалним могућностима ученика као и особеностима садржаја наставних предмета СОН и ПД; Усавршавање наставника за праћење и вредновање ученичких постигнућа применом различитих начина вредновања, а у складу са специфичностима наставних предмета СОН и ПД.
Теме програмаСврха и циљеви наставних предмета СОН и ПД; Образовни стандарди за крај првог циклуса; Знања, вештине и ставови у наставном програму СОН и ПД; Стилови учења; Планирање наставе СОН и ПД; Реализација наставе СОН и ПД; Вредновање постигнућа ученика из наставних предмета СОН и ПД
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 300,00 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно–потрошни материјал Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања