logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

63 Оснаживање наставника/васпитача за подршку и развој социјалних вештина и самопоуздања код ученика/деце Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за унапређење наставе Абакус, Београд, Љ. Миодраговића 7ж/5, Београд
Особа за контактГоран Станојевић, goranabakus@gmail.com, 011 7466024, 064 8090630
АуториКатарина Станић, психолог, Машинска школа „Радоје Дакић“, Београд; Дринка Савић, дипл. педагог у звању педагошки саветник, стручни сарадник Средње техничке ПТТ школе, Београд; Данијела Живанчевић, психолог, психотерапеут, Психополис институт
РеализаториКатарина Станић, психолог, Машинска школа „Радоје Дакић“, Београд; Дринка Савић, дипл. педагог у звању педагошки саветник, стручни сарадник Средње техничке ПТТ школе, Београд
Општи циљевиРазвој професионалног и личног самопоуздања наставника/васпитача стицањем одговарајућих знања и унапређењем вештина за пружање подршке ученицима/деци у процесу њихове социјализације.
Специфични циљевиПодизање нивоа личне асертивности наставника/васпитача и стицање функционалних знања и практичних вештина за развој и неговање асертивности код ученика/деце; Јачање самопоуздања у односима са ученицима/децом и родитељима и стицање знања о стубовима самопоуздања као и вештина за развој самопоуздања код ученика/деце; Освешћивање и редуковање препрека за успешну комуникацију; Научити ученике/децу како да препознају манипулације и како да се одбране; Како упутити и примити критику и похвалу; Развијање вештина за конструктивно решавање конфликата.
Теме програмаСтубови самопоуздања; Самопоуздање као услов и исход успеха; Успех; Вештине асертивне комуникације; Типови асертивне комуникације; Манипулација и како се одбранити; Како упутити критику, а како похвалу; Како улазити у конструктивне конфликте; Креирање радионица за децу/ученике на обрађене теме обуке
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара за групу до 30 наставника је 75 000 динара бруто, одн. 2.500 дин. по полазнику. У цену су урачунати хонорари реализатора, радни материјал за полазнике семинара, путни трошкови и трошкови администрације. У цену нису урачунати трошкови смештаја уколико је потребан, као ни освежење за полазнике у паузама.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања