logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

629 Савремена достигнућа и методе у физиологији човека Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаПриродно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад
Особа за контактСилвана Андрић, silvana.andric@dbe.uns.ac.rs, 021 485 2673, +381 63 7484403
Ауторипроф. др Силвана Андрић, редовни професор физиологије животиња, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду; проф. др Татјана Костић, редовни професор физиологије животиња, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду Доц. др Соња Каишаревић, доцент физиологије животиња, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
Реализаторипроф. др Силвана Андрић, редовни професор физиологије животиња, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду; проф. др Татјана Костић, редовни професор физиологије животиња, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду; доц. др Соња Каишаревић, доцент физиологије животиња, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
Општи циљевиПобољшање знања и вредносних ставова везаних за савремена достигнућа из физиологије човека; Усвајање сазнања која су померила границе у разумевању функција организма те тако значајно допринела напредку човечанства, а потврђена су Нобеловом наградом.
Специфични циљевиОспособити наставнике да стечена знања везана за савремена достигнућа из физиологије човека прилагоде свакој категорији ученика; да сазнања о савременим открићима која су допринела добробити човечанства представе на једноставан, јасан и тачан, али истовремено интригантан и приступачан начин, везан за ситуације из свакодневног живота; Предочити савремени приступ у разумевању митохондријалне мреже као динамичног система у здрављу и болести; Једноставно представити примену достигнућа награђених Нобеловом наградом (саобраћај везикула, унутрашњи ГПС, индуковане плурипотентне ћелије, рецептори за Г протеине) у побољшању здравља и квалитета живота човека; Научити учеснике како да стеченим знањима заинтересују ученике за садржаје наставе биологије.
Теме програмаМитохондријална динамика у здрављу и болести; Саобраћај везикула као основа хомеостазе ћелије и организма; Централни генератори ритма као основа бионичких екстремитета; Систем за позиционирање у мозгу - унутрашњи ГПС; Механизми комуникације у организму као основа покретања и одржавања живота; Микроманипулација и миркоињектирање у савременим истраживањима физиолошких процеса; Индуковане плурипотентне стем ћелије – нова моћна алатка за обнову поремећене функције организма; Програмирана ћелијска смрт у функцији одржања живота; Биолошки ритмови и молекуларне основе биолошког часовника као механизми адаптације живота на Земљи; Азот-оксид: од динамита до сигналне молекуле; Изоловање адултних стем ћелија из фемура генетски модификованих мишева
Циљна групанаставник предметне наставе - гимназија, наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа, наставник стручних предмета - средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена8 000 динара. У цену је укључено: штампани материјал (брошура) и ЦД-РОМ/УСБ са свим презентацијама, радним протоколима за експерименталне вежбе и мини-тестовима/анкетама за проверу знања, хемикалије и остали радни материјал који ће се користити на експерименталним вежбама, као и микроскопски препарати које ће учесници курса правити и моћи понети са собом, освежење.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања