logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

628 Републички семинар о настави физике Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво физичара Србије, Београд, Цара Душана 13, Београд
Особа за контактИван Дојчиновић, ivbi@ff.bg.ac.rs, 064 3262272, 062 8042194
Ауторипроф. др Љубиша Нешић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу; проф. др Иван Дојчиновић, ванредни професор Физичког факултета у Београду
Реализаторипроф. др Љубиша Нешић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу; проф. др Иван Дојчиновић, ванредни професор Физичког факултета у Београду; проф. др Мирјана Поповић Божић, научни саветник Института за физику у Београду; проф. др Душанка Обадовић, редовни професор, Педагошки факултет у Сомбору; др Стеван Јокић, научни саветник ИНН Винча; др Милутин Степић, научни саветник ИНН Винча; проф. др Маја Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду; проф. др Миодраг Радовић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу; проф. др Саша Гоцић, ванредни професор Природно-математичког факултета у Нишу; проф. др Милан Ковачевић, ванредни професор Природно-математичког факултета у Крагујевцу; проф. др Виолета Петровић, доцент Природно-математичког факултета у Крагујевцу; др Ивана Богдановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Департман за физику; др Дејан Алексић, доцент Природно-математичког факултета у Нишу; др Бранка Радуловић, истраживач сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Департман за физику; Лазар Раденковић, асистент, Природно-математички факултет у Нишу; Марија Крнета, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Маринко Петковић, наставник физике, Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ Нови Сад; Марина Дороцки, Гимназија „Исидора Секулић“ у Новом Саду; Владан Младеновић, Гимназија Алексинац; Татјана Марковић Топаловић, наставник физике, Медицинска школа, Шабац; Љиљана Иванчевић, наставник физике, ОШ Ђорђе Крстић, Београд; Љиљана Јокић, АКМ Едукација, Београд
Општи циљевиУнапређивање знања наставника физике у области физике и методике наставе физике; Програм обезбеђује наставницима упознавање са најновијим трендовима наставе физике, као и научним достигнућима у оквиру одређених области физике.
Специфични циљевиУпознавање наставника са савременим методама рада које се примењују у настави физике, а омогућује ученику поступност у усвајању садржаја физике; Обезбеђивање очигледности у излагању наставних садржаја увођењем различитих типова експеримената (демонстрациони, лабораторијски, једноставни...) у наставу физике у основним и средњим школама; Подизање нивоа стручности наставника упознавањем са најновијим достигнућима у оквиру физике као науке; Упознавање наставника са начинима популаризације физике као науке.
Теме програмаОбразовни конструктивизам у настави физике; Механичке осцилације; Примена ИКТ у настави физике; Научна визуелизација у школском простору и на паметном телефону; ИОП у настави физике; Корак по корак ИОП; Концептуални тестови у настави механике; Електричне осцилације; Компетенције професора физике за инклузију; Нови правилник о оцењивању у средњој школи - како до објективијег оцењивања у настави физике; Истраживачки метод у реализацији тема везаних за особине материјала; Мој допринос одрживом развоју и очувању биодиверзитета
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику за 3 дана (24 сата) износи 6 000 дин., а за групу од 30 учесника износи 180000 дин. У цену је укључена: накнада за Зборник предавања са републичког семинара из физике (150 страна), припреме за једноставне експерименте, фасцикле, нотеси, оловке, материјал за експерименте, освежавајући напици. Реализаторима семинара је предвиђена надокнада и покривање путних трошкова.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања