logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

627 Репродуктивно одрастање и старење Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаПриродно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад
Особа за контактСилвана Андрић, silvana.andric@dbe.uns.ac.rs, 021 4852673, +381 63 7484403
Ауторипроф. др Силвана Андрић, редовни професор физиологије животиња, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду; проф. др Татјана Костић, редовни професор физиологије животиња, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду Доц. др Соња Каишаревић, доцент физиологије животиња, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
Реализаторипроф. др Силвана Андрић, редовни професор физиологије животиња, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду; проф. др Татјана Костић, редовни професор физиологије животиња, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду Доц. др Соња Каишаревић, доцент физиологије животиња, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
Општи циљевиПобољшање знања, вештина и вредносних ставова наставника биологије из области репродуктивне биологије човека. Усвајање модернијег приступа настави у циљу стимулације заинтересованости ученика за биологију и њихове мотивација за учење.
Специфични циљевиОспособити наставнике да стечено знање из савремених открића репродуктивне биологије прилагоде свакој категорији ученика и да знања представе на једноставан, јасан и тачан, али истовремено интригантан и приступачан начин, везан за ситуације из свакодневног живота; Предочити савремени приступ у разумевању пола и сексуалности и улоге различитих фактора организма и средине у детерминација пола; Научити учеснике да разумеју пубертет као комплексну фазу у одрастању која је резултат заједничког деловања бројних фактора организма и средине; Представити репродуктивно здравље као основ за здраво одрастања, планирања породице и старења, како би наставници оспособили ученике да одговорно брину о свом репродуктивном здрављу.
Теме програмаПол, гени, род и сексуалност; Развој и детерминација пола и рода; Репродуктивна физиологија пубертета и савремени приступ разумевању пубертета; Репродуктивна физиологија одраслог мушкарца; Репродуктивна физиологија одрасле жене; Основе репродуктивна физиологије оплођења, трудноће, порођаја и лактације; Основе репродуктивне физиологија менопаузе и андропаузе; Репродуктивно здравље као основа здравог одрастања, планирања породице и старења
Циљна групаНаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена8 000 динара. У цену је укључено: штампани материјал (брошура) и ЦД-РОМ/УСБ са свим презентацијама, радним протоколима за експерименталне вежбе и мини-тестовима/анкетама за проверу знања, хемикалије и остали радни материјал који ће се користити на експерименталним вежбама, као и микроскопски препарати које ће учесници курса правити и моћи понети са собом, освежење.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања