logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

625 Проблемска настава природе и друштва Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Београд, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011 3245385, 064 6445378
АуториИван Миловановић, професор разредне наставе, педагошки саветник, специјалиста методике наставе природе и друштва, мастер образовне политике, ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан
РеализаториИван Миловановић, професор разредне наставе, педагошки саветник, специјалиста методике наставе природе и друштва, ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан; Зорица Филиповић, професор разредне наставе, ОШ „Бошко Ђуричић“, Јагодина; Маја Миловановић, професор разредне наставе, ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан
Општи циљевиОпшти циљ је унапређивање квалитета наставног рада кроз јачање компетенција наставника и осталих учесника образовног процеса за примену савремених модела рада, нарочито у области употребе различитих извора знања и подстицајних материјала за учење.
Специфични циљевиСпецифични циљеви програма су: усавршавање дидактичко-методичких компетенција наставника у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања у области савремених модела наставе и коришћења различитих материјала за учење; оснаживање наставника за примену проблемског модела рада у настави природе и друштва и наставних предмета из подручја природних наука; артикулисање наставних часова по моделу проблемске наставе уз мобилисање искуства ученика, критичког односа према информацијама и коришћење различитих извора знања; размена професионалних искустава и примера добре праксе кроз представљање сценарија и материјала за учење током реализације семинара и након семинара кроз умрежавање наставника и организовање угледних часова.
Теме програмаОд традиционалне до савремене наставе; Проблемски моделована настава; Симулација часа проблемске наставе природе и друштва; Анализа часа и припреме за час проблемске наставе; Артикулација часа природе и друштва по проблемском моделу рада; Проблемска настава: захтеви и могућности
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1 200 динара. Цена обухвата надокнаде реализатора, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања