logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

624 Примена информатичких технологија у настави ТИО – интерактивни приступ са практичним примерима Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво наставника техничког образовања Србије, Земун, Крајишка 34, Београд, Земун
Особа за контактАлександра Грујић Јанкулоски, aleksgj2103@gmail.com, 011 2123667, 064 2207254
Ауторипроф. др Драган Голубовић, редовни професор Факултета техничких наука у Чачку; др Иван Милићевић, доцент, Факултет техничких наука у Чачку
Реализаторипроф. др Драган Голубовић, редовни професор Факултета техничких наука у Чачку; др Иван Милићевић, доцент, Факултет техничких наука у Чачку; др Жељко Папић, ванредни професор, Факултет техничких наука у Чачку; Вељко Алексић, проф. ТИ мастер, Факултет техничких наука у Чачку 5. Небојша Голубовић, дипл. инж. ел. мастер, СЕЛЕРАНД , Београд
Општи циљевиУнапређивање знања наставника из области методике реализације техничког и информатичког образовања; Повећање нивоа стручних знања и вештина наставника ТИО за реализацију наставног процеса и повећање нивоа ефикасности рада.
Специфични циљевиКоришћење савремених метода у настави; Примена савремених наставних средстава; Примена образовних софтвера у настави; Повећање ефикасности наставе применом знања из методике наставе; Оспособљавање наставника за примену интерактивних модела наставе; Развијање способности наставника за реализовање наставе у којој ће активност учесника бити савремена, истраживачка и што практичнија (моделирање); Стварање основа за даље усавршавање наставника и подизање квалитета наставе у основним школама.
Теме програмаРедефинисање образовања из технике и информатике у Србији - иновативни приступ у настави технике и информатике; Ученичке могућности управљања рачунаром; Конструисање нискобуџетне интерактивне табле и њена примена у настави ТИО - креативност и мотивација сазнања; Роботи и манипулатори у светлу мехатронике; симулациони методи у настави – коришћење едукационих софтвера; графичке комуникације и едукациони софтвери - теоријске основе, софтвери и практични примери реализације вежби
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 4 000 динара. За групу цена износи 120 000 динара. За реализацију програма цена обухвата трошкове активности, пута и смештаја реализатора програма и радног материјала и освежења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања