logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

623 Примена информатичких технологија у oсновном и средњем образовању – интерактивни приступ са практичним примерима Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво наставника техничког образовања Србије, Земун, Крајишка 34, Београд, Земун
Особа за контактАлександра Грујић Јанкулоски, aleksgj2103@gmail.com, 011 2123667, 064 2207254
Ауторипроф. др Драган Голубовић, редовни професор Факултета техничких наука у Чачку; др Иван Милићевић, доцент, Факултет техничких наука у Чачку
Реализаторипроф. др Драган Голубовић, редовни професор Факултета техничких наука у Чачку; др Иван Милићевић, доцент, Факултет техничких наука у Чачку; др Жељко Папић, ванредни професор, Факултет техничких наука у Чачку; Вељко Алексић, проф. ТИ мастер, Факултет техничких наука у Чачку 5. Небојша Голубовић, дипл. инж. ел. мастер, СЕЛЕРАНД , Београд
Општи циљевиУнапређивање стручних знања и вештина наставника техничког и информатичког образовања, информатике, физике и стручних предмета у области примене ИТ у техници и технологији за реализацију наставног процеса и повећање нивоа ефикасности рада.
Специфични циљевиКоришћење савремених метода у настави; Примена савремених наставних средстава; Примена образовних софтвера у настави; Повећање ефикасности наставе коришћењем савремених информатичких технологија; Оспособљавање наставника за примену интерактивних модела наставе; Развијање способности наставника за реализовање наставе у којој ће активност ученика бити савремена, истраживачка и што практичнија (моделирање); Стварање основа за даље усавршавање наставника и подизање квалитета наставе у основним и средњим школама.
Теме програмаСавремени приступи у методици наставе из технике и информатике; Информатичке технологије у основном и средњем образовању; Мехатроника и нове производне технологије; Конструисање нискобуџетне интерактивне табле и њена примена у настави ТИО - креативност и мотивација сазнања; Симулациони методи у настави – коришћење едукационих софтвера; Графичке комуникације и едукациони софтвери - теоријске основе, Софтвери и практични примери реализације вежби
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 4 000 динара. За групу цена износи 120 000 динара. За реализацију програма цена обухвата трошкове активности, пута и смештаја реализатора програма и радног материјала и освежења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања