logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

622 Планирање наставе хемије – смернице за квалитетну наставу Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаKLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011 3348384, 064 1110074
Аутори1. Весна Милановић, асистент на Катедри за наставу хемије Хемијског факултета Универзитетау Београду; 2. Василије Планић, наставник хемије, ОШ "Миодраг Чајетинац Чајка", Трстеник; 3. Владимир Вучковић, Професор хемије, ОШ "Јован Курсула" Варварин и Средња школа, Варварин
Реализатори1. Весна Милановић, асистент на Катедри за наставу хемије Хемијског факултета Универзитетау Београду; 2. Василије Планић, наставник хемије, ОШ "Миодраг Чајетинац Чајка", Трстеник; 3. Владимир Вучковић, Професор хемије, ОШ "Јован Курсула" Варварин и Средња школа, Варварин
Општи циљевиУнапређивање квалитета наставе хемије у основним и средњим школама кроз ојачавање компетенција наставника у домену дидактичко-методичких знања, планирања наставног процеса и праћења и проверавања ученичких постигнућа.
Специфични циљевиИстицање специфичности наставе хемије и компетенција наставника неопходних за успешну реализацију наставе хемије; Обучавање наставника за планирање наставног процеса кроз наставне ситуације у складу са циљевима наставе хемије и стандардима постигнућа за крај обавезног, односно средњег образовања уз одабир одговарајућих метода наставе/учења и наставних средстава; Обучавање наставника за практиковање различитих видова праћења и проверавања ученичких постигнућа.
Теме програмаКомпетенције наставника хемије; Специфичности хемије као предмета; Хемијска писменост; Планирањем наставе до боље хемијске писмености; Праћење и проверавање ученичких постигнућа; Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет Хемија; Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета Хемија
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 1 500,00 динара, односно 45 000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима и радно-потрошни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања