logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

62 Одељењски старешина – менаџер и координатор активности у одељењу Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаЕвропско удружење наставника Србије, Београд, Милана Ракића 33, Београд
Особа за контактАленка Орешчанин, alenka62@gmail.com, 021 831185, 065 4052008
АуториСветлана Бељански, стручна сарадница-педагог, Политехничка школа, Суботица; Аленка Орешчанин, наставник разредне наставе, ОШ"Марија Трандафил", Ветерник
РеализаториСветлана Бељански, стручна сарадница-педагог, Политехничка школа, Суботица; Аленка Орешчанин, наставник разредне наставе, ОШ"Марија Трандафил", Ветерник; Јелена Јовић, покрајински просветни инспектор
Општи циљевиЈачање капацитета наставника за управљање одељењем и мотивисање ученика за одговорност према колективу.
Специфични циљевиПодстицање одељењских старешина на креативнији приступ унаређивању педагошке документације; Проширивање знања о сегмената развоја детета/ученика које је пожељно пратити, у циљу потпунијег васпитног рада са њима и пружања подршке истима; Развијање вештина за прикупљање инфомација о ученицима из различитих извора и путем различитих техника, управљања подацима уз поштовање етичког кодекса и законског оквира; Пружање информација о свим чиниоцима и елементима важним за израду и вођење личних картона.
Теме програмаПодручје рада одељењског старешине; Мапе ума; Клима у одељењу; Теме за ЧОС; Документација о ученицима; Службена коуникација са родитељима; Заштита ученика од насиља; Поремећај интерперсоналних односа у групи
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника16-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена4 000 динара. Цена подразумева радне материјале, надокнаду предавачима и путни трошак.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања