logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

619 Наставна секција из хемије Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаСрпско хемијско друштво, Београд, Карнегијева 4/III, Београд
Особа за контактВера Ћушић, shd@shd.org.rs, 011 3370467, 064 2054006
Ауторидр Драгица Тривић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Хемијски факултет
Реализаторидр Драгица Тривић, в. проф. Универзитет у Београду - Хемијски факултет; др Биљана Томашевић, Универзитет у Београду - Хемијски факултет; Весна Милановић, Универзитет у Београду - Хемијски факултет; Василије Планић, ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка“, Трстеник
Општи циљевиУнапређивање компетенције наставника хемије да континуирано прате и вреднују ученичка постигнућа користећи различите начине вредновања у складу с образовним циљевима, исходима и стандардима у области наставе хемије.
Специфични циљевиУнапређивање оспособљености наставника да планирају и примењују различите начине формативног и сумативног проверавања: усклађено с методама наставе и учења хемије, као и за процену ефективности и ефикасности примењених метода наставе на основу ученичких постигнућа; -као подршка грађењу разумевања хемијских појмова; за прикупљање података о развоју научне писмености код ученика основних и средњих школа; за подизање мотивисаности ученика да уче хемију.
Теме програмаПроверавање као подршка учењу; Формативно и сумативно проверавање као систем праћења и вредновања напредовања ученика у учењу хемије; Формативно и сумативно проверавање обликовано циљевима, исходима и образовним стандардима; Развијање различитих типова задатака за праћење и вредновање постигнућа ученика
Циљна групаНаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 динара (обухвата освежења на паузама и штампани материјал с изводима уводних излагања и с наставним ситуацијама за рад наставника у групама)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61