logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

618 Молекуларна биологијa – лакшим путем до функционалног знања Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаБиолошки факултет, Београд, Studentski trg 16, Beograd
Особа за контактGordana Matić, gormatic@ibiss.bg.ac.rs, 011 2078303, 063 8121713
Ауторипроф. др Гордана Матић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду
Реализаторипроф. др Гордана Матић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Душанка Савић Павићевић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду; проф. др Горан Брајушковић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду; др Ана Ђорђевић, виши научни сарадник Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Универзитета у Београду
Општи циљевиСтицање нових и систематизација постојећих знања ради унапређења наставе биологије у области молекуларне биологије; Усвајање модернијег приступа настави како би се стимулисала заинтересованост ученика за биологију и њихова мотивација за учење.
Специфични циљеви1а. Упознавање са савременим открићима молекуларне биологије у пољима која најбрже напредују, као што су: организација гена и генома, регулаторна и друге улоге различитих типова молекула РНК у ћелији, генетичка и епигенетичка регулација експресије гена и молекуларни механизми пријема спољашњих сигнала и одговора ћелије на њих; 1б. Подстицање наставника да иновирају одређене наставне садржаје; 2а. Оспособљавање наставника да стечено знање представе ученицима на јасан, поједностављен али тачан, и интригантан начин; 2б. Инструирање наставника како да у својим школама, кроз осмишљавање и организацију лако доступних, практичних вежби, демонстрирају савремене концепте молекуларне биологије, како би ученици лакше савладавали градиво.
Теме програмаМолекуларни механизми пријема и преноса спољашњих сигнала кроз ћелију: упознавање молекуларних механизама пријема и преноса сигнала кроз ћелију и одговор ћелије на сигнале; Принципи генетичке и епигенетичке регулације експресије гена: проширивање градива најновијим сазнањима о комбинаторној регулацији транскрипције активаторима и репресорима и механизмима епигенетичке регулације експресије гена; Физичка и функционална организација гена и генома: представљање савремених концепата гена и генома у циљу унапређивања знања и начина презентовања градива за III односно IV разред гимназијa и средњих стручних школа; Регулаторна и друге улоге РНК у ћелији: упознавање са најновијим сазнањима о типовима и различитим улогама РНК у ћелији и илустровање каталитичких и регулаторних улога РНК помоћу видео анимација
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 3 000 динара, укупна цена за групу од 30 учесника је 90.000 динара. У цену су урачунати: закуп учионице са одговарајућом опремом, надокнада предавачима, штампани и електронски материјали за рад на семинару, извођење практичних огледа са потребним материјалима, издавање сертификата, освежење.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања