logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

614 Како се заштитити од природних непогода Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаГеографски институт „Јован Цвијић”, САНУ, Београд, Ђуре Јакшића 9/3, Београд
Особа за контактМилена Панић, m.panic@gi.sanu.ac.rs, 011 2636395, 064 1972993
Ауторимр Марко В. Милошевић, истраживач сарадник, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд
Реализаторимр Марко В. Милошевић, истраживач сарадник, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд; др Јелена Ћалић, научни сарадник, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд; др Ана Милановић Пешић, истраживач сарадник, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд; мр Драгана Миљановић, истраживач сарадник, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд; мр Јелена Ковачевић-Мајкић, истраживач сарадник, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд; мр Милован Миливојевић, истраживач сарадник, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд; Драгољуб Штрбац, истраживач-пројектант за ГИС, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд; мр Милена Панић, истраживач сарадник, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд
Општи циљевиЗаштита људских живота и умањивање последица изазваних дејством природних непогода.
Специфични циљевиОспособљавање наставника у основним и средњим школама да пренесу на ученике знања која се односе на природне непогоде, да јачају свест о постојању истих и начинима како се од њих заштитити.
Теме програмаШта је то природна непогода?; Извори података о природним непогодама; Управљање ванредним ситуацијама; угроженост становништва Србије природним непогодама; Геофизичке непогоде – тектонске; Геофизичке непогоде – падински процеси; Хидролошке непогоде; Климатско-метеоролошке непогоде; Образовање и природне непогоде; Евалуација садржаја о природним непогодама у настави географије у Србији; Имплементација садржаја и вештина о непогодама; Наставна средства за демонстрирање природних непогода; Како урадити мини студију угрожености школе од природних хазарда
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 5 500 динара. У ову цену урачунати су следећи трошкови: надокнада предавача, путни трошкови, радни материјал полазника (фасцикла, блок за писање белешки, хемијска оловка), материјал за радионицу, CD са предавањима презентованим на семинару, освежење у предвиђеним паузама (кафа/чај, безалкохолно пиће), ручак (храна, пиће, десерт).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања