logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

613 Иновативни садржаји у економској географији као подстицај развијању наставничких компeтенција Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду, Каменичка 6, Београд
Особа за контактНевена Мутавџић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 011 3021167, 065 8432178
Ауторидр Емилија Манић, ванредни професор, Економски факултет, Универзитет у Београду; др Драган Стојковић, доцент, Економски факултет, Универзитет у Београду; др Душица Малинић, истраживач, Институт за педагошка истраживања у Београду
Реализаторидр Емилија Манић, ванредни професор, Економски факултет, Универзитет у Београду; др Драган Стојковић, доцент, Економски факултет, Универзитет у Београду; проф. др Предраг Бјелић, редовни професор, Економски факултет, Универзитет у Београду; др Душица Малинић, истраживач, Институт за педагошка истраживања у Београду; Бранислава Христов, мастер економиста, Економски факултет, Универзитет у Београду; Невена Мутавџић, мастер економиста, Економски факултет, Универзитет у Београду
Општи циљевиУнапређивање квалитета рада наставника јачањем компетенција у области економске географије.
Специфични циљевиОвладавање савременом економскогеографском терминологијом; . Разумевање фактора и последица савремених економскогеографских процеса на глобалном и регионалном нивоу; Коришћење различитих извора географских информација у процесу повезивања наставних садржаја у тематске целине; Оспособљавање наставника за примену различитих педагошких подстицаја ученицима за учење садржаја из економске географије.
Теме програмаПромене у руралном простору – пољопривреда и туризам; Индустријски региони – трансформација простора под утицајем савремених економскогеографских процеса; Просторне димензије савремене трговине; Међународне интеграције и односи; Педагошки приступи наставника ученицима у изучавању економско-географских садржаја у настави
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000 динара (ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања