logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

612 Игра као фактор мотивације у учењу географских садржаја Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаПриродно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
Особа за контактСмиљана Ђукичин, smiljanadjukicin@gmail.com, 021 4852842, 063 317788
Ауторипроф. др Анђелија Ивков Џигурски, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство; др Тамара Јовановић, доцент, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство; др Смиљана Ђукичин, асистент, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство
Реализаторипроф. др Анђелија Ивков Џигурски, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство; проф. др Александра Драгин, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство; др Љубица Ивановић Бибић, доцент, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство; др Смиљана Ђукичин, асистент, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство
Општи циљевиУнапређење компетенција наставника за примену савремених метода које могу омогућити да се игра у настави користи као метода или образовна техника помоћу које ученици могу да уче, али и као изузетно мотивационо средство за учењe.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за примену савремених метода и техника које се примењују приликом учења географских садржаја путем игре, а које ће допринети да се код ученика у игри развијају различите способности, као што су опажање, одржавање пажње, схватање просторних односа, узрочно-последичних веза, као и способности самосталног учења; Едукација наставника за упућивање ученика у коришћење научних метода истраживања и рада на пројектима, где се кроз игру усвајају нови садржаји у области географије; Интеграцијом савремених психолошких, педагошких, методичко-дидактичких и географских садржаја и интердисциплинарним приступом омогућиће се разумевање основних теоријских поставки савременог образовања.
Теме програмаИсторијски развој игре; Игра у настави уопште; Игра у настави географије; Енигматика у индивидуалном раду; Игра за рад у пару или групни рад; Универзалне игре; Игра улога; Компјутерске игре; Географија у класичној и свакодневној литератури
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 500 динара по полазнику. У цену је укључено послужење (ручак и кафе паузе) и радни материјал. Радни материјал полазници добијају у електронском и штампаном облику како би их могли користити у настави.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања