logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

61 Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаОШ „Гаврило Принцип”, Земун, Крајишка 34, Земун, Београд
Особа за контактСветлана Марковић, pedagogsvet@gmail.com, 011 2192667, 069 1587498
АуториСветлана Марковић, педагог у ОШ ''Гаврило Принцип'' у Земуну
РеализаториСветлана Марковић, педагог у ОШ ''Гаврило Принцип'' у Земуну; Маја Митраковић, професор разредне наставе у ОШ ''Гаврило Принцип'' у Земуну
Општи циљевиУнапређивање и оснаживање васпитних и образовних компетенција и стратегија рада одељењског старешине са ученицима, наставницима и родитељима у процесу формирања и вођења одељењске заједнице.
Специфични циљевиОснаживање, подстицање и развијање педагошке ф-је ОС и различитих стратегија и облика сарадње с ученицима, родитељима и наставницима; Оснаживање ОС у изради и примени појединих инструмената и педагошких радионица као примера добре праксе у процесу васпитног деловања; Креирање услова за формирање пожељних облика понашања одељењског колектива; Подстицање ОС да спроведене активности у ОЗ самоевалуирају и ускладе са стандардима и индикаторима који су дефинисани одговарајућим правилницима.
Теме програмаРазвојне карактеристике ученика у процесу васпитног деловања; Ф-је ОС као педагошког руководиоца; Стратегије ОС у формирању пожељних облика понашања појединих ученика и колектива; Израда и примена инструмената за рад ОС; Сарадња ОС са родитељима ученика
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена60 000,00 нето/динара. Укључује трошкове радног материјала, трошкове хонорара предавачима, трошкове пута и смештаја предавача и трошкове приручника за одељењског старешину ''Како деца кажу''.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања