logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

609 Астрофизика и интердисциплинарност у практичној настави Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаПриродно-математички факултет, Ниш, Вишеградска 33, Ниш
Особа за контактГоран Ђорђевић, gorandj@junis.ni.ac.rs, 018 274660
Ауторипроф. др Драган Гајић, редовни професор, Природно-математички факултет у Нишу, Департман за физику; проф. др Горан Ђорђевић, редовни професор, Природно-математички факултет у Нишу, Департман за физику
Реализаторипроф. др Драган Гајић, редовни професор, Природно-математички факултет у Нишу, Департман за физику; проф. др Горан Ђорђевић, редовни професор, Природно-математички факултет у Нишу, Департман за физику; др Предраг Јовановић, научни саветник, Астрономска опсерваторија Београд; др Драгољуб Д. Димитријевић, истраживач-сарадник, Природно-математички факултет у Нишу, Департман за физику; Милан Милошевић, истраживач-сарадник, Природно-математички факултет у Нишу, Департман за физику; Миодраг Секулић, астроном посматрач, АС Видојевица, Астрономска опсерваторија Београд; Александар Оташевић, дипломирани астрофизичар, Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, Београд
Општи циљевиОсавремењавање наставе и стручно и научно оспособљавање наставника за квалитетније извођење наставе; Кроз модернију и занимљивију наставу подизање нивоа заинтересованости ученика за физику, астрофизику и астрономију.
Специфични циљевиУпознавање наставника са научно-технолошким садржајем везаним за истраживања у области физике, астрофизике и астрономије; Обука наставника за коришћење савремених метода учења; Оспособљавање наставника за коришћење телескопа и рачунара и слободног („free“) софтвера у настави; Упознавање наставника са најновијим достигнућима у области истраживања Сунчевог система и екстрасоларних планетарних система; Упознавање наставника са најновијим достигнућима у области физике честица, честице у астрофизици “astroparticle physics” и космологији; Посебан акценат је на методима истраживања, опсервационим техникама и обуци за приступ подацима који су доступни.
Теме програмаКосмологија 1; Вангалактичка астрофизика; Настанак Сунчевог система; Космологија 2; Планетологија; Посматрачка астрономија; Сферна астрономија
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику 4 000,00 динара: кафе паузе (кафа, чај, сок, пециво) - 3*350,00=1050,00 динара, заједнички ручак - 800,00 динара, штампани и други материјал за учеснике програма: 1 000,00 динара; хонорари за реализаторе - 1 150,00 динара
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61