logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

608 Унапређивање добрих модела у комуникацији Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Петра Драпшина 8, Нови Сад
Особа за контактОтилиа Велишек-Брашко, otilia.velisek@gmail.com, 021 451683, 064 2470152
Ауторипроф. др Весна Цолић, редовни професор на основним и специјалистичким студијама Високе школа струковних студија за образовање васпитача са седиштем у Новом Саду; Тања Дојић, стручни сарадник-психолог предшколске установе
Реализаторипроф. др Весна Цолић, редовни професор на основним и специјалистичким студијама Високе школа струковних студија за образовање васпитача са седиштем у Новом Саду; Тања Дојић, стручни сарадник-психолог предшколске установе
Општи циљевиУнапређивање комуникације путем развијања објективног посматрања и интерпретирања података добијених посматрањем; Оснаживање позитивне интерперсоналне комуникације свих учесника васпитно бразовног процеса вртића.
Специфични циљевиОсвешћивање деликатности улоге посматрача и боље самопроцене и процене особа; Стицање знања о сложености процеса и факторима опажања/оцењивања особа ради превазилажења субјективних претпоставки и и контроле грешки при формирању прве импресије; Развијање вештина правилног тумачења сопствених и туђих невербалних порука и понашања ради објективније процене и усклађеније, јасније информације упућене, посебно деци; Усавршавање објективног интерпретирања информација добијених посматрањем; Превенција непожељних интеракција у вртићу; Оснаживање климе поверења и конструктивне комуникације са свим особама важним за пружање подршке детету/групи у вртићу.
Теме програмаПрва импресија; Невербална комуникација; Невербално понашање; Опажање емоција
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по једном учеснику 2 500. дин укључује: надокнаду ауторима и реализаторима, техничку подршку, радни материјал, радне листове, DVD и фотографије, евалуационе листе и упитнике, матријал за размену: скрипту, радне листове и ЦД са ппт резимеом обуке и сертификате.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања