logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

607 Родитељи као партнери у васпитно-образовном раду Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаПУ „Вељко Влаховић”, Темерин, Народног фронта 84, Темерин
Особа за контактДрагица Кубет, dragicak@titan.parabolanet.com, 021 843325, 063 1916110
Ауторимср Драгана Чикош, специјалиста предшколске педагогије, стручни сарадник-педагог у ПУ „Младост“, Бачка Паланка; Драгица Кубет, стручни сарадник-педагог у ПУ„Вељко Влаховић“, Темерин; Весна Радошевић, стручни сарадник-педагог у ПУ „Љуба Станковић“, Беочин
Реализаторимср Драгана Чикош, специјалиста предшколске педагогије, стручни сарадник-педагог у ПУ „Младост“, Бачка Паланка; Драгица Кубет, стручни сарадник-педагог у ПУ„Вељко Влаховић“, Темерин; Весна Радошевић, стручни сарадник-педагог у ПУ „Љуба Станковић“, Беочин
Општи циљевиПодизање квалитета сарадње родитеља и предшколске установе као предуслов развоја детета и унапређења рада васпитача
Специфични циљевиМотивисање и подучавање васпитача како активно укључити родитеље у живот вртића уз прецизан план сарадње; Превазилажење проблема превођењем тешкоћа у могуће начине решавања истих.
Теме програмаСамопроцена квалитета досадашње сарадње са родитељима (мета стања); Значај и принципи сарадње; Теоријски осврт на методе и облике сарадње; Дисфункционални и функционални породични обрасци; Препознавање различитих типова родитеља и сарадња са различитим типовима родитеља, увод у планирање сарадње са породицом; План сарадње са породицом; Најчешћи проблеми у сарадњи; слабе и јаке стране досадашње сарадње; доступни ресурси; могући начини решавања проблема; мотивисање родитеља на сарадњу; Асертивне вештине комуникације; Евалуација семинара
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена90 000,00 нето; у цену је урачуната надокнада предавачима, без ПДВ, радни материјал, скрипта за учеснике семинара, уверења; у цену нису урачунати: путни трошкови, смештај по потреби, освежење и исхрана.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања