logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

606 Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању социјалних конфликата Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаПУ „Врачар”, Београд, Бјелановићева 2, Београд
Особа за контактЉиљана Драгутиновић, ljdragutinovic@gmail.com, 011 2443936, 064 1212722
АуториМиланка Петковић, сарадник, дипл. социјални радник, ПУ „Врачар“, Београд
РеализаториМиланка Петковић, сарадник, дипл. социјални радник, ПУ „Врачар“, Београд; Катарина Радаковић, васпитач у предшколској установи , ПУ „Врачар“, Београд
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција васпитача, медицинских сестара, сарадника и стручних сарадника за примену правила професиналне комуникације, стварање толерантне средине за рад, учење и развој.
Специфични циљевиОспособљавање учесника да јачају и развијају професионалну компетенцију, овладавањем социјалним вештинама и вештинама комуницирања; Побољшање комуникације и развијање сарадње на свим нивоима; Оспособљавање учесника да препознају и спрече ризичне ситуације, као и јачање сопствених ресурса за професионалним реаговањем у ризичним ситуацијама; Отклањање социјалних конфликата у циљу стварања толерантног и подстицајног окружења.
Теме програмаДефинисање појма, циклус комуникације, стилови, системи репрезентације комуникације, типови комуникације; Професионална комуникација: Карактеристике успешне професионалне комуникације, стратегије и правила успешне комуникације, активно слушање, језик и знаци (не) слушања, 10 правила професионалне комуникације; Социјални конфликти: Дефиниције конфликта, узроци настанка конфликта, врсте конфликта, динамика, фазе развоја конфликта, стилови понашања у конфликту, ефекти конфликта на радну организацију, карактеристике и последице конфликта, добре стране и исходи конфликта; Вештине комуницирања у решавању социјалних конфликата: Упознавање са различитим вештинама; Примена адекватних вештина у одређеним ситуацијама; Увођење у активност коришћењем ппт презентације, подела задатака; Обједињавање и истицање суштине
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (14 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНето 2 500,00 динара по учеснику. Подразумева надокнаду предавачима и радни материјал.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања