logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

605 Породица и вртић – сарадња са породицом Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Бамби”, Кула, Јосипа Крамера19, Кула
Особа за контактСнежана Булатовић, bsuncica@gmail.com, 025 729990, 069 3039390
АуториМарица Мецек; Весна Јововић; Снежана Булатовић
РеализаториМарица Мецек; Весна Јововић; Снежана Булатовић
Општи циљевиУнапређивање професионалних компетенција за индивидуализацију рада са децом и породицом у циљу континуираног утицаја на дечји развој и напредовање.
Специфични циљевиУочавање значаја и развијање вештина за: планирање и примену различитих облика сарадње са породицом; грађење партнерског односа са породицом; мотивисање породице за активно укључивање у живот и рад установе; укључивање породице у планирање, реализацију и евалуацију сарадње; укључивање породице у непосредан васпитно образовни рад; активно укључивање породице у процес адаптације; укључивање породице у процес индивидуализације васпитно-образовног рада; континуирано информисање родитеља о дечјем развоју и напредовању; укључивање породице у реализацију ППП; усклађивање очекивања; саветодавни рад; документовање, евалуацију и самоевалуацију сарадње.
Теме програмаВажност породице за вртић и вртића за породицу; Облици сарадње; Планирање сарадње; Саветодавни рад са родитељима; Документовање и самовредновање сарадње
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена36 000,00 динара или 1 200,00 по учеснику (надокнада за реализаторе, радни материјали и материјали за учеснике) плус трошкови превоза за реализаторе
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања