logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

604 Педагошки саветодавни рад васпитача и стручних сарадника у функцији оснаживања сопствених капацитета Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Нови Сад, Петра Драпшина 8, Нови Сад
Особа за контактОтилиа Велишек-Брашко, otilia.velisek@gmail.com, 021 451683, 064 2470152
Ауторидр Анђелка Булатовић, професор струковних студија за област педагошке науке, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду; др Сања Голијанин Елез, вандредни професор Педагошког факултета у Сомбору; др Власта Липовац, професор струковних студија за област педагошке науке, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Крушевцу
Реализаторидр Анђелка Булатовић, професор струковних студија за област педагошке науке, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду; др Сања Голијанин Елез, вандредни професор Педагошког факултета у Сомбору; др Власта Липовац, професор струковних студија за област педагошке науке, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Крушевцу
Општи циљевиАплификација већ постојећих прагматичних и теоријских знања васпитача и стручних сарадника за јачање сопствених капацитета и особина неопходних у педагошком саветодавном раду као посебном концепту помоћи свим корисницима образовних структура.
Специфични циљевиСагледавање потребе раног препознавања и дијагностиковања педагошко саветодавне потребе помоћи деци или њиховој породици, деци у оквиру вршњачке структуре, деци у оквиру макроструктуре институције; Јачање компетенција у припреми и увођењу корисника у педагошки саветодавни разговор; Динстинкција сваког детета, његове макро и микроструктуре и усмеравање тока педагошког саветодавног разговора у потребан ток и програм подршке и помоћи; Фазе, типови, методи и нека кључна питања у приступу, али и току педагошког саветодавног разговора; Индивидуалнизовани приступ и програм подршке детету; Сарадња са родитељима или потребна сарадња са кључним носиоцима образовног процеса.
Теме програмаПојам педагошког саветодавног разговора; врсте разговора и функционални примери када и како конципирати саветодавни тип разговора сразмерно потребама образовних корисника и њихових социо и био структура; Основе увођења корисника и почетак саветодавног разговора сходно његовој структури; Фазе педагошког саветодавног разговора; Јачање капацитета просветног кадра моделима иновативних педагошко-саветодавних метода у вођењу разговора са корисницима и њиховим породицама, социјалним макроокружењем, те са тимом колега и колегама са којима корисник има евентуалну категорију неког непревазиђеног проблема; Евентуални проблеми у вођењу саветодавног разговора и са децом, али и са колегама, те макроструктурним делом популације која окружује образовне кориснике; Улога васпитача, медицинске сестре – васпитача и стручних сарадника у стручном тиму; Сарадња са родитељима са нагласом на значај њихове кооперативности у стручном тиму; Говорна комуникација у педагошком саветодавном разговору
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена – 50 000, по учеснику 1 000 дин. (обухвата: радни материјал; материјал за евалуацију на семинару и након семинара, сертификате за учеснике, надокнаду реализаторима). Додатно путни трошкови за реализаторе (у зависности од места извођења програма - цена бензина по километражи).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања