logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

601 Заједно у одрастању - сарадња са породицом Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Бамби”, Кула, Јосипа Крамера19, Кула
Особа за контактСнежана Булатовић, bsuncica@gmail.com, 025 729 990, 069 3039390
АуториМарица Мецек, стручни сарадник-педагог, ПУ "Бамби", Кула; Весна Јововић, директор, ПУ "Бамби", Кула; Снежана Блатовић, пом. директора, ПУ "Бамби", Кула
РеализаториМарица Мецек, стручни сарадник-педагог, ПУ "Бамби", Кула; Весна Јововић, директор, ПУ "Бамби", Кула; Снежана Блатовић, пом. директора, ПУ "Бамби", Кула
Општи циљевиУнапређивање професионалних компетенција за индивидуализацију рада са децом и породицом у циљу континуираног утицаја на дечји развој и напредовање.
Специфични циљевиУочавање значаја и развијање вештина за: планирање и примену различитих облика сарадње са породицом; грађење партнерског односа са породицом; мотивисање породице за активно укључивање у живот и рад установе; укључивање породице у планирање, реализацију и евалуацију сарадње; укључивање породице у непосредан васпитно образовни рад; активно укључивање породице у процес адаптације; укључивање породице у процес индивидуализације васпитно образовног рада; континуирано информисање родитеља о дечјем развоју и напредовању; укључивање породице у реализацију ППП; усклађивање очекивања; саветодавни рад; документовање, евалуацију и самоевалуацију сарадње.
Теме програмаВажност породице за вртић и вртића за породицу; Специфичност времена и амбијента; Законска и програмска регулатива; Добити за дете, васпитача и установу од добре сарадње; Облици сарадње; Значај међусобне информисаности; Планирање различитих облика сарадње; Едукација родитеља; Оштри критичари сопствене праксе; Како бирамо теме за родитељске састанке; Међусобна очекивања; Вртић по мојој мери - које су потребе деце, родитеља и васпитача задовољене; Укључивање родитеља у непосредан васпитно образовни рад; Саветодавни рад са родитељима; Адаптација; Документовање и самовредновање сарадње
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањетри дана (22 бода)
ЕлектронскиНе
Цена3 500,00 по учеснику; у цену улази надокнада за реализаторе, радни материјали и материјали за учеснике; цена не подразумева трошкове превоза и смештаја за реализаторе.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања