logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

60 Одељенски старешина – носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаОШ „Краљ Петар Први”, Београд, Краља Петра 7, 11000 Београд, Београд
Особа за контактМладен Стевановић, direktor@oskraljpetarprvi.edu.rs, 064 611 8 444, 060 52 999 01
АуториМладен Стевановић, директор, ОШ "Краљ Петар Први", Београд; Весна Радонић, педагог, ОШ "Краљ Петар Први", Београд
РеализаториВесна Радонић, педагог, ОШ "Краљ Петар Први",Београд; Младен Стевановић, директор, ОШ "Краљ Петар Први", Београд; Љиљана Недовић, професор историје, ОШ "Краљ Петар Први", Београд; Маријана Томовић, професор немачког језика, ОШ "Краљ Петар Први", Београд; Лариса Стамболија, професор немачког језика, ОШ "Краљ Петар Први", Београд; Марија Капс, професор разредне наставе, ОШ "Краљ Петар Први"
Општи циљевиПовећање компетенцијa наставника неопходних за квалитетно обављање улоге одељенског старешине у остваривању васпитне улоге школе.
Специфични циљевиСтицање знања о кључним компетенцијама ученика за целоживотно учење и будући радни живот; Стицање знања о развојним карактеристикама и потребама ученика; Пружање подршке јачању компетенција наставника у областима комуникација и сарадња и конструктивно решавање сукоба; Јачање компетенција одељенских старешина за пружање подршке развоју личности ученика и израду ИОП-а; Стицање знања о петофазном моделу професионалне оријентације и унапређивање компетенција одељенских старешина за реализацију програма професионалне оријентације; Унапређивање вештина наставника за развој позитивне социјалне и емоционалне атмосфере у одељењу.
Теме програмаУлога одељенског старешине у савременој школи; Улога одељенског старешине у пружању подршке развоју личности ученика - израда ИОП-а; Улога одељенског старешине у заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања; Руковођење конфликтима-медијација; Улога одељенског старешине у професионалној оријентацији ученика; Начини стварања позитивне атмосфере у одељењу
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2 200 динара. Спецификација: Надокнада за реализаторе:1 800 динара Радни материјал за учеснике, материјал за реализацију радионица, уверења:300 динара
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања