logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

599 Уважавање различитости и стварање недискриминативне средине Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаПомоћ деци, Београд, Булевар краља Александра 237, Београд
Особа за контактЉиљана Васић, pomocdeci@eunet.rs, 011 3228564, 063 359556
Ауторидоц. др Лидија Мишкељин, доцент на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Љиљана Васић, координатор програма, Удружење Помоћ деци
РеализаториСлава Тимарац Јованов, педагог; Маја Стоилковић, специјалиста -струковни васпитач, ОШ "Бранко Радичевић" у Бујановцу
Општи циљевиПовећање свести о значају развоја и учења у раном детињству, улози коју ПВО има у обезбеђивању једнаких могућности за сву децу и оснаживање кључних актера у ПВО за доношење одговарајућих прописа и увођење програма који промовишу инклузивно образовање.
Специфични циљевиПромена постојећег схватања и преовлађујућих ставова о улози образовања и васпитања деце у раном детињству, као и програма који промовишу поштовање различитости; Подстицање предшколских установа и локалних заједница да раде на изградњи свести и оснаживању појединаца како би могли да се супроставе дискриминацији по било ком основу и како би се борба за једнакост преточила у праксу; Промоција културе прихватања свих различитости код деце и одраслих и стварање подлоге и оквира за међусобно разумевање и поштовање различитости - како би се превладали проблеми, потребно је разговарати о различитим ставовима и вредностима и пронаћи начине да се они заједнички реше у циљу изградње боље будућности.
Теме програмаОсећај идентитета и припадања; Инклузија и уважавање различитости; Употреба Персона лутке у раду са децом; Давање идентитета лутки; Ја и други – свест о потребама других; Шта је све у свету око нас – конфликти, дискриминација, моћ, решавање проблема; Шест корака у стварању недискриминаторне средине; Документовање промена код деце у односу на: свест, емоције, понашање; Начини документовања промена - слушање деце, размена идеја, самоевалуација васпитача; Породица и заједница и окружење за учење
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику програма је 6 000,00 динара. У цену су укључени: трошкови доласка најмање два реализатора обуке у град/предшколску установу, хонорари (са припадајућим доприносима и порезима) за два реализатора, материјал за рад на обуци, материјал за ПУ који остају ПУ после обуке снимљен на CD (Приручник, радни листови, сет картица емоција, форме за праћење, допунска литература), сертификат.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања