logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

598 У свету сенки – водич кроз подршку детету жртви породичног насиља, злостављања и занемаривања Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад, Петра Драпшина 8, Нови Сад
Особа за контактОтилиа Велишек-Брашко, otilia.velisek@gmail.com, 021 451683, 064 2470152
Ауторидр Светлана Лазић, професор струковних студија у Високој школи струковних студија за образовање васпитача Нови Сад; Ивана Мушкиња, сарадник у Служби социјалне заштите, Предшколска установа „Радосно детињство“, Нови Сад; Катарина Мајкић, педагог, трансакциони аналитичар саветник, практичар терапије игром, Центар за подршку раном развоју и породичним односима "Хармонија'', Нови Сад
Реализаторидр Светлана Лазић, професор струковних студија у Високој школи струковних студија за образовање васпитача Нови Сад; Ивана Мушкиња, сарадник у Служби социјалне заштите, Предшколска установа „Радосно детињство“, Нови Сад; Катарина Мајкић, педагог, трансакциони аналитичар саветник, практичар терапије игром, Центар за подршку раном развоју и породичним односима "Хармонија'', Нови Сад
Општи циљевиПрофесионално оснаживање запослених у предшколским установама за препознавање и активно деловање у циљу заштите деце од породичног насиља, злостављања и занемаривања.
Специфични циљевиУпознавање васпитача са врстама и облицима породичног насиља, злостављања и занемаривања, са посебним освртом на сексуално злостављање деце; Упознавање васпитача са процедурама сарадње са институцијама система у случајевима сумње на насиље над дететом; Подизање степена осетљивости васпитача за препознавање емоција и емоционалних реакција детета које је изложено насиљу и злостављању;- Упознавање васпитаче са концептом и техникама Недирективне терапије игром којима могу да пруже адекватну подршку детету, избегавајући интервенције које су у надлежности других стручњака и институција; Упознање васпитача са вештинама којима се развија однос поверења и прихватања између детета и васпитача.
Теме програмаИницијални тест за учеснике; Породица и породично насиље; Вулнерабилност и основне дечје потребе; Злостављање, занемаривање, сексуално злостављање; Најчешће реакције и понашање детета жртве; Вредност, процедуре, одговорност, сарадња када је у питању сумња на злостављање детета; Интеграција нових сазнања; Сарадња са породицом; Починиоци, њихове представе и траума детета; Упознавање са основним концептима терапије игром и подршке детету из тог оквира; Поруке за понети; Финални тест за учеснике; Евалуација и сумирање утисака
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена је 3 000,00 динара нето по учеснику или 75 000,00 динара нето по групи. У цену семинара су урачинати радни материјали који се користе током обуке, као и хендаути за учеснике. Путне трошкове реализатора, као и освежење за учеснике током трајања семинара, сноси организатор.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања