logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

597 Спортико Змај – јасле – подстицајне и превентивне моторичке активности деце јасленог узраста Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаПУ „Раковица”, Београд, Славољуба Вуксановића 22, Београд
Особа за контактРадмила Аранђеловић, ustanova@purakovica.rs, 011 3582075, 064 1353536
Ауторидр Андрија Пештерац
Реализаторидр Андрија Пештерац; Радмила Аранђеловић
Општи циљевиОпшти циљ програма је настојање да се кроз одговарајуће поступке и активности медицинских сестара, којима се подстиче дечја активност, оствари подршка моторном (и укупном) развоју деце на узрасту од једне до три године (јаслени узраст).
Специфични циљевиУнапређење стручних компетенција медицинских сестара кроз њихово: упознавање са различитим формама и облицима рада (покретна игра, елементарна игра, полигон, стаза са препрекама, прича у покретима, превентивна активност и др.), као и различитим садржајима; упознавање са начинима организације простора и опремљености који су подстицајни за дечју активност и безбедни; уочавање места и улоге медицинске сестре током активности деце и адекватне примене поступака подршке, помоћи и интервенције; обучавање за примену различитих инструмената у оквиру запажања о моторном развоју деце.
Теме програмаРазвој моторике деце узраста 1-3 године и подстицајне моторне активности; Превентивне активности у јаслама; Запажања о моторном развоју деце и практичне активности родитеља и деце у вртићу; Радионица, затварање семинара и евалуација
Циљна групамедицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000 динара; цена од 2 000 дин. по учеснику семинара укључује: фрошкове израде програма, трошкове материјала семинара, трошкове путовања и смештаја, хонораре аутора, реализатора, трошкове издавања сертификата.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања